AnnonsElectrolux Professional AB

Dags att se över el-avtalet?

4 jul 2024

Inom bara några månader träder en ny EU-förordning i kraft som gör elen dyrare i stora delar av Sverige. Jämförelsetjänsten Elskling har räknat på hur det kan påverka kostnaden för el i de fyra elområdena. Bor du i elområde tre som omfattar både Stockholm och Göteborg och där över hälften av Sveriges elkonsumenter bor bör du överväga att binda ditt avtal.

Målet med EU-förordningen är att öka tillgången på el och jämna ut priserna i Europa. Det genom att kapaciteten i ledningarna nyttjas mer effektivt. Länder med höga elpriser i dag kommer att gynnas, medan länder som Sverige, med relativt låga elpriser, kan förvänta sig prisökningar.

Elpriserna förväntas stiga mest i elområde 3, som omfattar både Stockholm och Göteborg och där över hälften av Sveriges elkonsumenter bor, enligt Elsklings analys. I elområde 4, som omfattar bland annat Skåne, Blekinge och Småland, förväntas priserna däremot gå ner.

Den nya förordningen väntas träda i kraft i oktober. Beslutet drabbar alla elkunder, även storkonsumenter som företag och bostadsrättsföreningar. Elsklings elexpert Åsa Hauer tycker att man ska vara proaktiv och se över sitt elavtal.

– Vill man skydda sig mot prishöjningen och slippa stressen kan det vara läge att binda sitt elpris. Priserna har gått ner, vilket gör att de bundna avtalen är relativt billiga nu. Men man bör agera ganska snart. Ju närmare vi kommer införandet, desto mer kan elbolagen förväntas justera sina priser på bundna avtal, säger Elsklings Åsa Hauer i  pressmeddelandet.

 

Föregående artikel Kapningar av företag och föreningar kriminaliseras
Nästa artikel Sommarskolan del 4 – Föreningens stadgar och ekonomisk plan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här