AnnonsElectrolux Professional AB

Kapningar av företag och föreningar kriminaliseras

3 jul 2024

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Bolag och brott. Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag, föreningar och stiftelser. Bland annat ska företagskapning kriminaliseras.

Remissen innehåller olika förslag på åtgärder. Bolagsverket ska få bättre verktyg för att genomföra kontroller och ta bort felaktiga uppgifter i sina register. Myndigheten ska kunna kräva att den som anmäler en företrädare, eller den som har blivit anmäld, infinner sig personligen. Samma möjlighet ska finnas vid kontroll av misstänkt felaktiga uppgifter i registren.

Företagskapning ska kriminaliseras. Den som olovligen använder en juridisk persons identitetsuppgifter för att uppnå ekonomisk vinning ska kunna dömas för brottet. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Maxstraffet för brott mot målvaktsförbudet ska höjas från ett till två års fängelse.

Förseningsavgifterna vid försenad inlämning av årsredovisningar ska höjas. Dessutom ska alla bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket, som Borätt forum tidigare rapporterat om.

Förslaget innehåller även flera ändringar för att skärpa reglerna för stiftelser, bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar.

– Regeringen är fast besluten om att strypa den kriminella ekonomin. Företag, föreningar och stiftelser utnyttjas inom den organiserade brottsligheten, både som direkta brottsverktyg och som finansieringskällor. Det åtgärdspaket vi nu lägger fram innehåller viktiga verktyg för att försvåra för de kriminella att använda bolag för att begå brott och i förlängningen värna en sund och rättvis konkurrens, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Föregående artikel Dyra nyproducerade bostäder står tomma
Nästa artikel Dags att se över el-avtalet?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här