AnnonsElectrolux

Dags att ta strukturgrepp om utsatta områden

24 jan 2023

 

Stefan Attefall
Förre bostadsmininstern Stefan Attefall är chefredaktör för bostadspolitik.se som arrangerar Bopol Live.

Vid förra veckans event Bopol Live diskuterades strukturerna bakom den ökade segregationen, och vilka bostadspolitiska grepp som skulle behöva tas för att åstadkomma bättre integration.

Kent Persson, samhällspolitisk chef för fastighetsbolaget Heimstaden befarar att Tidö-partierna inte har tillräckligt starkt fokus på bostadspolitiken. Befintliga bestånd behöver renoveras, men vissa grupper saknar köpkraft.

– Fastighetsägarna har fått kostnadsökningar på 20 procent, medan hyreshöjningarna stannar på 3-5 procent. Då skjuter fastighetsägaren på underhållet. Det betyder att redan utsatta hushåll får ännu sämre boende, säger han.

Som sista punkt på dagen presenterades rapporten ”Så bryter vi boendesegregationen”. Rapporten, som beställts av HSB och Veidekke, visar att de senaste årens politik ökat segregationen.

– De projekt som genomförts är inriktade på att kompensera hushåll och individer, men man tar inte tag i de stora strukturella problemen– att de utsatta områdena nästan uteslutande består av hyreslägenheter, säger rapportförfattaren Ted Lindqvist, Evidens.

Han betonar att fastighetsägare behöver ställa krav på att de som flyttar in ska ha arbete och egen försörjning.

– Trenden är att de som får jobb flyttar och lämnar plats för svagare hushåll. Men om andelen hushåll som har försörjningsstöd i en trappuppgång går över 50 procent händer negativa saker, säger han.

Dessutom behövs det möjligheter att äga sitt boende.

– I vissa miljöer är betalningsviljan så låg att nybyggnation inte lönar sig i det korta perspektivet, men samhällsekonomiskt kan det vara lönsamt med ett socialt investeringsstöd.

”Det krävs att den statliga politiken utvecklas för att ge stöd till kommunala strategier om att bredda bostadsutbudet”, skriver han i rapporten.  Det kan exempelvis handla om startlån och investeringsstöd.

Ett gott exempel är Gårdsten i Göteborg, där fastighetsbolaget Gårdstenbostäder storsatsat på upprustning och sociala insatser. Gårdsten är numera avfört från polisens lista på särskilt utsatta områden. Här har man också byggt nya bostadsrätter och egnahem och därmed gett möjligheter för invånarna att skaffa ägt boende.

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD) numera chefredaktör för bostadspolitik.se kommenterar att bostadsrätten är ett viktigt instrument – många som har etablerat sig i Sverige och fått jobb och stabil ekonomi tenderar att flytta från de utsatta områdena, för att kunna köpa sitt boende. Då flyttar nya svaga hushåll in och området tappar ytterligare i attraktivitet.

De socioekonomiskt svaga områdena behöver kompletteras med möjligheterna att äga sitt boende, säger han.

Föregående artikel Ha koll på avgifterna när du köper bostad
Nästa artikel Minskad kredittillväxt – pantbrev återlämnas

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här