AnnonsElectrolux Professional AB

Den störande fiskmåsen är föreningens ansvar

26 maj 2023

Fiskmåsen lever i olika miljöer, ibland i närheten av boende och måsarnas beteende kan stundtals bli störande. Det är fastighetsägarens ansvar att begränsa störningarna.

Är det kommunen eller fastighetsägarens ansvar om du upplever problem med fåglar? Först och främst ska man vända sig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som ansvarar för fastigheten.

Den stör och berör många, fiskmåsen. Undvik att mata småfåglar från balkongen eller i närheten av bostaden. Foto: Adobe Stock.

– Vi som kommun har svårt att ställa krav då detta är ett problem avgränsat till en ganska kort period. Fåglarna och deras bon är också fredade enligt jaktförordningen under häckningsperioden, men som fastighetsägare kan man ändå ha rätt att åtgärda detta om man har problem med fåglar på sin fastighet. Generellt måste vi ha en ganska stor acceptans för att fåglar är en naturlig del av staden, säger Markus Behr, enhetschef på Miljökontoret.

Fiskmåsar kan upplevas mycket störande särskilt under häckningsperioden mellan maj och juni. Örebro Kommun skriver i ett pressmeddelande om vad man kan göra för att minska problemen med måsar. Bland annat går man ut till allmänheten och vädjar dem om att begränsa tillgången av mat, inte slänga mat på marken och se till att sopkärl är stängda.

Man skriver också att kommunen ansvarar för en fungerande renhållning med städning och tömning av papperskorgar för att  försvåra för fåglarna att komma åt det.

Örebro Kommuns tips till dig som är fastighetsägare:

  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du upplever att fåglar är ett problem omkring din fastighet. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak.
  • Informera de som bor i din fastighet om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset, då det även lockar större fåglar.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss
  • Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga störningar från måsar på orebro.se.
Föregående artikel Vikten av ett friskt och välmående tak
Nästa artikel Murarmästaren tror på framtiden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här