AnnonsElectrolux Professional AB

Dom fastslår oskälig avgäldsränta

12 apr 2022

En ränta på tre procent som underlag för tomträttsavgäldens storlek är inte skälig. Det slår Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fast i en ny dom. Detta skriver HSB i ett pressmeddelande.

– Det är tydligt att domstolarna bedömer att en avgäldsränta på tre procent inte är skälig, framför allt sett till ränteläget, säger Elin Persson, fastighets- och bolagsjurist på HSB Riksförbund i pressmeddelandet.

Parterna i målet var HSB bostadsrättsförening Trädet i Norsborg och Botkyrka kommun. Tingsrättens beslut att sänka avgäldsräntan från tre till två procent innebär att föreningens tomträttsavgäld sänks med nästan 5,7 miljoner kronor på tio år, i förhållande till vad kommunen begärde. I en annan dom från december 2021, mellan bostadsrättsföreningen Smyrna och Statens fastighetsverk, fastslog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt även då en avgäldsränta på två procent.

Allt fler tomträttsföreningar väljer nu rättsliga prövningar framför att skriva på nya tomträttsavgälder. I vissa kommuner har förlikningar ägt rum, vilket resulterat i påtagligt sänkta avgälder för berörda bostadsrättsföreningar. HSB råder nu bostadsrättsföreningar vars avgäldsperioder löper ut under året att vidta vissa åtgärder innan nya avgälder undertecknas.

– Skriv inte på utan att låta en fastighetsjurist bedöma den avgäld kommunen begär utifrån aktuella domar. Och undersök vad föreningens rättsskyddsförsäkring täcker. Det kan kännas läskigt att ta frågan till domstol. Men alternativet att binda föreningen vid en för hög avgäld i 10 eller 20 år kan bli betydligt mer kostsamt, säger Elin Persson i pressmeddelandet.

Föregående artikel Vi vill veta mer om ägarlägenheter
Nästa artikel Obehöriga skapar mest otrygghet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här