AnnonsElectrolux Professional AB

Obehöriga skapar mest otrygghet

13 apr 2022

Drygt var tredje bostadsrättshavare uppger att den främsta orsaken till otrygghet är obehöriga som uppehåller sig i fastigheten. Lika många anser att ett utökat skalskydd är det som skulle öka tryggheten mest, strax följt av kameraövervakning. Det visar en undersökning som HSB Stockholm genomfört bland sina medlemmar.

”Skalskydd och belysning är givetvis en viktig del i det preventiva arbetet, men det är minst lika viktigt att arbeta med det sociala perspektivet. Att skapa inbjudande ytor med tydliga funktioner, såväl i fastigheten som utemiljön, har stor betydelse för ökad trygghet hos dem som bor och vistas på platsen”, uppger Pauline Bjuhr,

Föregående artikel Dom fastslår oskälig avgäldsränta
Nästa artikel Rättvis skatt mellan hyres- och bostadsrätt valfråga

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här