AnnonsElectrolux Professional AB

Dyrt att få bygglov

6 nov 2023

Föreningen i Vasa-Solna fick aldrig något bygglov för nya fönster. De uppmanades att renovera de gamla i stället – vilket skulle innebära enorma kostnader för föreningen. Nu har de inte råd att renovera 162 fönster, men däremot balkongerna, men vad är anledningen till att de inte fick bygglov? De två närliggande fastigheterna bytte ut sina fönster som var exakt likadana.

Vi ställer frågan till Björn Hellberg, bygglovsarkitekt vid Solna kommun. Varför ska de tvingas reparera fönstren?

– De har fått ett kompletteringsföreläggande men kom aldrig in med några kompletteringar och då har ansökan blivit återtagen.

Krister Persson, projektledare på Storholmen förstår att föreningen inte har gjort någon renovering.

– Det är ett kostsamt projekt i både tid och pengar. Det medför en orimlig kostnad att inventera, mäta och kontrollera 162 fönster, säger han.

Varför nekades de bygglov från början? De två närliggande fastigheterna har bytt ut sina fönster. Hade de bygglov?

– Nej, det fanns inga bygglov för deras fastigheter. Är det så att du vill göra en anmälan om olovlig åtgärd, frågar Björn Hellberg. Svaret på din fråga är att de inte fått bygglov men det är inte skäl nog för oss att starta ett tillsynsärende om ingen gör en anmälan. Björn Hellberg läser upp valda delar i ärendet vad gäller Brf Vasa-Solnas tidigare ansökan.

– Föreningen hävdar att befintlig mekanik i dörrar och fönsterdörrar kärvar och inte kan repareras utan behöver bytas ut. För att vi ska ta argumentet i beaktande, i avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen, krävs expertutlåtande och en inventering över samtliga fönster och fönsterdörrars mekanik. Alternativt en provrenovering av ett fönster. Många av detaljerna på fönstren finns inte på marknaden längre utan måste tillverkas på nytt och går därmed inte att reparera.

Motiveringen från Solna kommun var att ”fönster av så hög kvalité finns inte längre på marknaden och även den arkitektoniska kvalitén förefaller vara hög”. Tycker du att Vasa-Solna borde har gått tillväga på samma sätt och struntat i att söka bygglov?

– Ingen ska göra något olovligt men vi är inte poliser och kan inte ha patrullerande handläggare i Solna. Det har tagits fram ett utlåtande, där man rekommenderar en reparation av fönstren, från sakkunnigt kulturråd.

Krister Persson menar att godkänt eller avslag på bygglov skiljer sig mycket mellan olika kommuner.

– Ja, det gör det. Bygglovshandläggarna är också människor, de har olika åsikter och därmed olika utfall i sina beslut. Föreningen Vasa-Solna fick ett lånelöfte för reparation av fönstren för två år sedan men då såg räntorna lite annorlunda ut.

– För ett och ett halvt år sedan var räntan ok, säger Gonnie Björninger, suppleant i styrelsen. Idag är skulle det bli alldeles för dyrt för oss om föreningen tar ännu ett lån.

– Vi får lägga ”fönsterprojektet” på is. Det är många äldre och pensionärer i föreningen som kanske inte har så gott ställt. Det känns som om vi har rätten på vår sida men vi har inte råd att driva det här vidare. Fördelarna att byta ut fönster är betydligt fler än nackdelarna, säger Gonnie. Hur lång livslängd tror du era fönster har kvar?

– Vissa fönster är riktigt dåliga i smygen och bottenplattan är murken. En person vågar inte öppna sina fönster på sjunde våningen.

– Vi har provrenoverat ett fönster och det blev lyckat. Om det blev dyrt? Jag har inte sett räkningen ännu. Ett pivothänge, gångjärnet som sitter på mitten, och det behövs två om de inte kan återanvändas, kostade 4 800 kr plus moms och det handlar om 162 fönster i allra värsta fall, berättar Gonnie.

Inga nya fönster men däremot renoveras balkongerna som bl.a. målas om och får nya bottenplattor.
–Tyvärr kommer vi att behöva avgiften igen men jag vet inte med hur mycket, säger Gonnie Björninger,
suppleant i styrelsen.

Hos Brf Vasa-Solna blev det inga nya fönster men däremot renoveras 24 stycken balkonger som ska vara klara den sista december i år.

– De har blästrat om plåten, målat balkongerna i originalfärg och de har utrustats med nya bottenplattor i betong. Tyvärr kommer vi att behöva höja avgiften men vi har inte gjort någon budget ännu så vi vet inte med hur mycket. Balkongerna kommer att kosta oss kring 2,4 miljoner kr exklusive moms. Hittills har vi höjt avgiften med 9 procent, avslutar Gonnie.

 

 

Föregående artikel Vinterbona föreningen
Nästa artikel Lägenhetspriserna sjunker i hela Sverige

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här