AnnonsMiele

Ekonomisk motvind väntar året ut

25 jan 2024

Enligt Swedbank Economic Outlook pekar 2024 mot ekonomisk motvind, men det förväntas vända till en snabb återhämtning under 2025. Inflationen minskar, räntorna planeras att sjunka, och hushållens verkliga inkomster ökar under året, vilket skapar en grund för en starkare ekonomisk återhämtning. Men det finns hopp om bättre tider redan till sommaren.

-Det som tynger svensk ekonomi i år är framför allt bostadsinvesteringarna som tvärbromsar, och de väntas sjunka med 16 procent i år, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson. Foto: Swedbank.

– Efter två år med fallande inkomster börjar det synas ljuspunkter för hushållen, när inflationen faller och offentliga transfereringar till hushållen ökar. Trots ljuspunkterna kommer konsumtionen fram till sommaren vara fortsatt dämpad, men under andra halvåret är vår bedömning att hushållen blir mer optimistiska och att konsumtionen då börjar stiga. Det som tynger svensk ekonomi i år är framför allt bostadsinvesteringarna som tvärbromsar, och de väntas sjunka med 16 procent i år, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Arbetsmarknaden är tudelad med en försämring framöver. Tillväxten i ekonomin förblir dämpad, och arbetslösheten förväntas toppa på 8,5 procent under det fjärde kvartalet 2024. Vissa branscher, som detaljhandeln, hotell och restaurang samt bostadsbyggande, påverkas mer negativt. Samtidigt förväntas efterfrågan på arbetskraft vara stabil eller hög inom områden som försvar, krisberedskap, grön teknik och IT.

– Utsikterna på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på bransch. Den dämpade inhemska efterfrågan tynger sysselsättningen inom detaljhandeln, hotell och restaurang samt bostadsbyggandet med närliggande verksamheter. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög eller stabil inom andra branscher som försvar, krisberedskap, grön teknik och IT, säger Mattias Persson.

Inflationen faller snabbt och förväntas nå målet om 2 procent till sommaren. Swedbank antar att inflationen i stort kommer att ligga under målet fram till slutet av 2025, och därför förväntas Riksbanken att fortsätta sänka räntan.

Även om svensk ekonomi förväntas ha en svag tillväxt i år, förutspås en snabb återhämtning 2025. Den förbättringen väntas accelerera tack vare minskad inflation, sänkta räntor och en mer expansiv finanspolitik under 2025.

Länk till rapporten: www.swedbank.se/seo

 

Föregående artikel Kan en bostadsrättsförening bli ”hackad”?
Nästa artikel Sju av tio hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här