AnnonsElectrolux Professional AB

Elbilen – potentiell brandfara

31 dec 2022

Foto: Schutterstock

En läsare hör av sig till Borätt med oroliga frågor: är det lämpligt att föreningen sätter upp laddstolpar i garaget under fastigheten? Vad händer om elbilar börjar brinna? Han har ställt dessa frågor till flera myndigheter. De skiftande svaren minskar inte hans oro.

En koll på olika myndigheters hemsidor ger en högst varierad bild. Kammarkollegium skriver på sin hemsida om riskerna med litiumjonbatterier som driver exempelvis elbilar, elcyklar och elrullstolar. Batterierna är känsliga för slag, för överladdning och för höga temperaturer. När elfordon brinner bildas den frätande gasen vätefluorid i större mängder än vid bilbränder i diesel- och bensindrivna fordon. Dessutom är bränder i litiumjon-batterier svåra att släcka. Därför är det viktigt att batteriet blir nerkylt under tillräckligt
lång tid för att förhindra att det återantänds, eller att det placeras någonstans där en eventuell återantändning inte kan orsaka mer skada.

Storstockholms brandförsvar varnar på sin hemsida för att brand i batterier kan uppstå vid laddning eller om bilen fattat eld av annan orsak. Då kan det uppstå något som kallas termisk rusning ”en okontrollerad och irreversibel ökning av temperaturen i batteriet”.
En konsekvens vid en termisk rusning kan vara att batteriet börjar brinna, ofta med ett häftigt förlopp. Det låter obehagligt, men Boverket har inte bedömt riskerna som
förhöjda jämfört med vanliga fossildrivna bilar. Elsäkerhetsverket går ut med informationen att det kan vara riskfyllt att ladda elbilar med vanlig hushållsel.

Tommy Carnebo är brandman, med lång erfarenhet från räddningstjänsten i Botkyrka. Foto: privat

Tommy Carnebo är brandman, med lång erfarenhet från räddningstjänsten i Botkyrka, ett område där bilbränder är vanliga. Numera arbetar han på DAFO Vehicle fire protection, med brandsäkerhet när det gäller elfordon. Han förklarar att det i princip inte finns något regelverk när det gäller laddning och brandskydd kring elbilar i Sverige och att olika myndigheter inte samtalar med varandra i frågan.

Elbilar medför egentligen inte större risker, men riskerna är annorlunda, framhåller han. Han förklarar att kunnandet brister på många håll, men att räddningstjänst, byggföretag och försäkringsbolag har visat ett stort sug efter kunskap, medan myndigheter och politiker inte har visat samma intresse.

40 av landets räddningstjänster har tagit fram rekommendationen att laddning under jord helst inte bör tillåtas, och att laddstolpar som finns i garage ska placeras nära utgången så att räddningstjänsten ska kunna föra ut bilarna snabbt vid en brand. Boverket å sin sida ställer krav på att alla garageplatser ska förberedas för elbilsladdning. Elsäkerhetsverket går ut med att det medför risker att ladda elbilar med vanlig 220-volts hushållsström, men något direkt förbud finns inte.

Elsäkerhetsverket och Boverket sätter sina regler efter hur ofta brandtillbud sker. Räddningstjänsten tänker på konsekvenserna när något händer. Argumentet att elbilbränder är ovanliga håller inte, säger Tommy Carnebo. Räddningstjänsten vill inte ha bränder i underjordiska garage.

För brandmän är en bilbrand i ett underjordiskt garage bland det svåraste uppdragen. Detta oberoende av vilken typ av bil det är som brinner, säger han. Han beskriver den täta röken, som gör det omöjligt att se, de giftiga rökgaserna, hettan som får släckvattnet att koka. Att öka säkerheten kring elbilarna är inte bara viktigt för fastighetsägaren
utan också en fråga om brandmännens arbetsmiljö. Tommy Carnebo framhåller att han
inte är emot elbilar och elbilsladdning, men att man måste skapa en säker infrastruktur kring elbilarna.

– Jag får många frågor från bostadsrättsföreningar om hur de ska agera
och mitt svar är att det finns många åtgärder som ökar säkerheten väsentligt,
säger han.

Föregående artikel Nyårslöften – de flesta lyckas hålla dem under ett år
Nästa artikel Det går lättare att överleva med vuxna som bryr sig

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här