AnnonsElectrolux Professional AB

Elnätsbolagen motarbetar mikronät

9 nov 2022

Intresset bland fastighetsägare, exempelvis bostadsrättsföreningar att skapa så kallade mikronät där de kan själva producera och dela el mellan byggnader, är stort. Ett sådant nät behöver endast en anslutning till det lokala nätet, inte en för varje byggnad eller elanvändare på fastigheten. Elnätsbolagen och deras branschorganisation, Energiföretagen, ”systematiskt obstruerar” möjligheterna för fastighetsägare att dela el. De försvarar sina lokala monopol, menar Rikard Silverfur, utvecklingschef på Fastighetsägarna i ett uttalande i DN.

Energiföretagen menar att lagen är otydlig och rekommenderar sina medlemmar att säga nej till fastighetsägare som vill bygga mikronät och därmed endast ha en elnätsanslutning.

Detta har lett till irritation hos fastighetsägare runt om i landet och ett stort antal ansökningar om så kallade bindande besked från tillståndsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) – så stort att det kan ta upp till ett år innan besked kommer, enligt DN.

De bindande beskeden bestämmer vem som har rätt i tolkningen av lagen, den som vill dela el eller elnätsbolaget.

Branschorganisationen Fastighetsägarna tog fram ett tolkningsdokument som de stämde av med EI och med infrastrukturdepartementet som gjorde samma tolkning av lagen – varje byggnad på en fastighet med ett mikronät behövde inte ha en anslutning till det lokala elnätsbolaget.

Och så ser vi att Energiföretagen och deras medlemmar obstruerar – det tycker vi är anmärkningsvärt. De är ensamma om att göra den här tolkningen, säger Rikard Silverfur till DN.

Källa: Dagens nyheter

Föregående artikel Nya Bostadsrättslagen – här får du svaren!
Nästa artikel Tuffare att få bolån

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här