AnnonsMiele

En knuten näve i fickan gör ingen skillnad

24 feb 2024

Den höga inflationen har satt djupa spår i föreningarnas resultaträkningar. Kraftigt stigande räntekostnader och betydligt högre driftkostnader har tvingat många föreningar att höja årsavgifterna rejält.

Höjningar på 20 procent eller mer är idag inte ovanligt. Kortsiktigt finns det inte mycket en förening kan göra, men långsiktigt finns hur mycket som helst en förening kan göra. En bostadsrättsförening har tre typer av kostnader; drift, kapital och slitage. Vill man sänka sina slitagekostnader (i bokföringstermer bokförda som avskrivningar) gäller det att löpande underhålla fastigheten, köpa och renovera byggnaden smart och alltid välja seriösa företag med skickliga hantverkare.

Att prioritera kvalité och inte underskatta värdet av planering och en professionell upphandling är något alla som varit med länge lärt sig värdet av. Vill man sänka sina kapitalkostnader gäller det att amortera på lånen och förhandla sig till bra lånevillkor. Och slutligen. Vill man få ner sina driftkostnader, det vill säga kostnader för till exempel uppvärmning, fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning, är det viktigt att vara ute i god tid, sluta avtal med rätt leverantörer och se till att konkurrensutsätta företagen genom att jämföra dem med flera olika leverantörer. En kostnad, som för många föreningar kan vara större än räntekostnaderna, är energikostnaden. Kostnaden för uppvärmning är en stor utgiftspost. Men genom att energieffektivisera fastigheten och kanske investera i till exempel bergvärme och solceller kan kostnaderna ofta minskas ordentligt.

Energieffektiviseringen innebär inte bara bättre ekonomi för föreningen utan också stora miljövinster. Vi bor i ett land där det är kallt stora delar av året. Vi har dessutom regler som styr vilken lägsta temperatur vi måste ha inomhus, så det är inte så konstigt att uppvärmningskostnaden är hög i Sverige. Föreningens hus är som ett tomt skal. Vi stoppar in energi genom till exempel uppvärmning, kroppsvärme och elektriska apparater. Den här energin läcker sedan ut via bland annat väggar, fönster och avloppsvatten. En bra början för att minska energikostnaden är att först ta reda på hur energiströmmarna ser ut i föreningen. En energibov är ventilationen. I många fastigheter går ofta den använda inomhusluften, inklusive värmen, rakt ut i kylan. En stor del av värmen som föreningen har betalat dyrt för skickas således rakt ut i luften – tala om att elda för kråkorna!

Att kartlägga föreningens energiströmmar och på så sätt identifiera vilka åtgärder som är lämpliga kan stora belopp sparas. För varje grad föreningen kan sänka värmen sparar föreningen cirka fem procent energi. En annan åtgärd som man inte ska underskatta är att hela tiden se till att värmesystemet är rätt intrimmat och har en hög verkningsgrad. Att inte snåla in på servicen av anläggningen och hela tiden se till att anläggningen är rätt inställd kan också spara stora belopp. För inte tal om de pengar föreningen kan spara genom att undvika driftstopp mitt i vintern när det är 25 minusgrader. Andra åtgärder som kan göra stor skillnad är till exempel en inomhusgivare som mäter inomhustemperaturen. Genom att ta hänsyn till inomhustemperaturen från flera olika lägenheter i fastigheten, och inte bara utomhustemperaturen, kan föreningen ofta spara energi och dessutom skapa en jämnare inomhustemperatur.

En annan åtgärd som kan spara stora belopp för föreningen är att utnyttja en frånluftsvärmepump. Att tilläggsisolera taket kan också spara stora belopp för en gammal förening med dålig isolering. Det här är bara några exempel på vad föreningen kan göra föra att minska sina kostnader. Idag går utveckling fort inom energiområdet. Med engagerade medlemmar och rätt styrelse kan föreningen spara mycket pengar och därmed hålla nere årsavgifterna.

Så i stället för att gå omkring med en knuten näve i fickan och störa dig på de höjda årsavgifterna – engagera dig i styrelsearbetet eller se till att stötta din styrelse. För en knuten näve i fickan gör ingen skillnad.

Föregående artikel ”Projektledaren var avgörande”
Nästa artikel Vad kostade rörböjen – egentligen?

1 Kommentar

  1. Och en helt ”sjuk” konsekvens i sammanhanget är att höjda räntor för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, som i sin tur leder till höjda avgifter, spär på inflationen. Vi har ett tydligt ”Moment 22” här!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här