AnnonsMiele

”Projektledaren var avgörande”

23 feb 2024

För drygt ett år sedan besökte Borätt brf Gävlehus 11 i Gävle. De hade ambitiösa planer på att med hjälp av solceller bli nästintill självförsörjande på el. När jag nu ringer upp vice ordförande Lennart Wallén berättar han att de fick en ganska tråkig process med den entreprenör de valde. Men nu, efter sex månaders försening, har de en fungerande anläggning.

Föreningen fick dock kraftigt skala ner sin satsning på solel. Från 18 tak till tre tak, vilket
nog var ganska bra med tanke på hur projektet utvecklades. Styrelsen anlitade en projektledare för att sammanställa offertunderlag, göra utvärdering, vara med på byggmöten och även se över hur avtalet skulle utformas. Något som skulle visa sig var väl investerade medel.

– Entreprenören som skulle utföra projektet var ett enmansbolag med inhyrd arbetskraft. Tyvärr hade han varken resurserna eller kunnandet. Så det var tufft, berättar han. Det krävdes tre besiktningar för att komma till färdig produkt.

Anläggningen skulle varit färdig i mitten på juli och i början av augusti 2023 genomfördes en första besiktning.

– Då var det 14 punkter som besiktningsmannen slog ner på, bl.a. åskledare, brytare till brandkåren, energiväxlingen i elcentralerna och feldragna ledningar, säger Lennart Wallén.
Efter att entreprenören fått chansen att rätta till felen gjordes en andra besiktning under hösten. Även då underkändes anläggningen.

– Besiktningsmannen åberopade elsäkerhetsmyndighetens folder om solceller, där det väldigt tydligt finns beskrivet vad som ska ingå i en solcellsentreprenad, berättar, Lennart Wallén, vice ordförande i brf Gävlehus 11.

Först vid en tredje besiktning i början på december godkände besiktningsmannen anläggningen. Han var inhyrd av deras projektledare och var väldigt tydlig med vad som gällde. Han åberopade elsäkerhetsmyndighetens folder om solceller, där det väldigt tydligt
finns beskrivet vad som ska ingå i en solcellsentreprenad. Vid sista besiktningen hade
besiktningsmannen med sig denna och när de jämförde med vad som var gjort vid det första besiktningstillfället så var det väldigt mycket som fattades.

– Om det är okunskap eller ett försök att göra det billigare det vet jag inte. Bedrövligt
var det i alla fall, berättar Lennart Wallén.

Han berättar att projektledaren upprättade avtalet och skrev bland annat in att det skulle vara en komplett och fungerande anläggning. Det täckte in allt, samtidigt som föreningen inte fick betalt fullt ut.

– Vi fick ju extra kostnader och ett rejält produktionsbortfall. Vi skulle ju varit gång redan i somras. Och vi är inte riktigt i gång än. Vi var tvungna att blåsa av snön med högtryck för att se att den fungerar. Vi har begärt kompensation för produktionsbortfall och fått detta.

De hade också, tack vare projektledaren, ett ganska tufft påtryckningsmedel
eftersom det fanns en vitesklausul i avtalet med 5 procent av entreprenadbeloppet
för varje försenad vecka.

– Vi är väldigt nöjda med vår projektledare som också hyrde in en besiktningsman som verkligen kunde det här och vågade säga ifrån, avslutar Lennart Wallén.

Brf Gävlehus 11 tänker nu först utvärdera denna första satsning innan man
eventuellt går vidare.

Föregående artikel Varje dag drabbas 20 personer av hjärtstopp | Utbilda dig idag och rädda liv!
Nästa artikel En knuten näve i fickan gör ingen skillnad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här