AnnonsMiele

Energifattigdomen breder ut sig, värme eller mat…

6 dec 2022

En avhandling visar hur förändrade förutsättningar ökar sårbarheten för energifattigdom i Sverige. Vissa hushåll tvingas kompromissa mellan varma bostäder och andra utgifter. Värme eller mat? Skenande elpriser och nya EU-krav gör att allt fler i Sverige tvingas välja. Ny forskning visar att det handlar om att dra ner på värme, mat och andra räkningar.

Vissa hushåll tvingas kompromissa mellan varma bostäder och andra utgifter. Foto: Adobe Stock.

Inom Europa beskriver begreppet energifattigdom de kompromisser som hushåll
kan möta avseende att å ena sidan ha en tillräckligt uppvärmd bostad, och å andra
sidan ha råd med övriga omkostnader.

I Sverige har begreppet tidigare inte använts, och kanske heller inte behövts. Men när elpriserna steg chockartat medförde det att vissa hushåll, där en rad riskfaktorer sammanstrålade, plötsligt upplevde en situation av energifattigdom. Fler och mer frekventa elpristoppar är att vänta framöver.

Resultaten från avhandlingen indikerar bland annat att ensamstående med barn tycks ha en förhöjd sårbarhet för energifattigdom då både deras betalningsförmåga och flexibilitet är relativt låga. En mer nyanserad förståelse för hushållens sårbarheter möjliggör effektivare stödinsatser för minskad energirelaterad ojämlikhet.

Källa: Energifattigdom i Sverige von Platten, J. (2022). Energifattigdom i Sverige. I U. Andersson, H. Oscarsson, B. Rönnerstrand, & N. Theorin (Red.), Du sköra nya värld (s. 195-214). SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Föregående artikel ”Elmarknaden bör reformeras”
Nästa artikel Lättare att anmäla felaktig folkbokföring

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här