AnnonsMiele

Fallolyckorna ökar

19 sep 2023

Det är rusning för att installera solceller, men med det följer också oseriösa företag och fler olyckor. Därför ska branschen införa obligatorisk certifiering.
– De som vill följa reglerna har en konkurrensnackdel, det kostar med ställningar och fallskydd, säger arbetsmiljöinspektör Emil Gustafsson.
Antalet solcellinstallationer i Sverige ökar dramatiskt, och med den ökningen följer även fler olyckor. Arbetsmiljöinspektörer noterar bristfälligt skydd vid takarbeten som en vanlig orsak till olyckor, och arbetsmiljöfaror inkluderar även belastningsskador och risk för skadligt asbestdamm.
Det är rusning för att installera solceller, men med det följer också oseriösa företag och fler olyckor. Därför ska branschen införa obligatorisk certifiering.

Branschen har varit en magnet för både seriösa och oseriösa aktörer. Detta har skapat en ojämn spelplan där de som följer reglerna, och därmed investerar i säkerhetsåtgärder såsom ställningar och fallskydd, hamnar i en konkurrensnackdel.

För att tackla detta problem och förbättra arbetsmiljön, planerar branschen att införa en obligatorisk certifiering från och med årsskiftet 2024/25. Detta kommer att gälla både branschens medlemmar och de underentreprenörer som de anlitar. Certifieringen syftar till att säkerställa att montörerna är medvetna om korrekta säkerhetsprotokoll och arbetsmetoder, inklusive arbetsmiljöaspekter.

Samtidigt har Svensk solenergi, en branschorganisation, påbörjat en lista med rekommenderade besiktningsmän för att öka transparensen för blivande solcellskunder. De rekommenderar också kunder att besiktiga taket före installation, använda Energimyndighetens avtalsmall och begära en specifikation av hur arbetsmiljön hanteras från leverantören.

Trots ökningen av olyckor är det viktigt att notera att ingen har dött i Sverige på grund av arbete med solceller. Branschen har som mål att bibehålla denna säkerhetsnivå när antalet installationer fortsätter att öka. Arbetsmiljöverket övervakar situationen och säkerställer att tydliga krav på fallskydd efterlevs, även om riktade inspektioner för närvarande inte är planerade.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other