AnnonsMiele

Fem snabba…

7 okt 2023

till Björn Oliviusson, biolog och expert på akvaponik

Vad är akvaponik?

En sammanslagning av två tekniker, akvakultur som är fiskodling i tankar och hydroponik som är växtodling i enbart vatten och näring. Det är ett helt slutet system där det finns en tank med fiskar som producerar näring åt växterna. Vattnet från tanken göder växterna,
växterna suger upp näringen och renar därigenom vattnet som går tillbaka till fisken. Systemet är helt jordfritt. Det enda man tillför är fiskmat och det vatten som försvunnit genom avdunstning och skörd. Allt som kommer ur systemet matfisk och olika grödor. Det roliga är att man kan odla nästan vad som helst! Bananer, sallad, tomater, höga träd och små örter. När systemet väl är på plats är driften väldigt enkel.

Var har du mött störst intresse?

Akvaponik är ett helt slutet system där det finns en tank med fiskar som producerar näring åt växterna. Det går att bygga hur stort eller smått som helst. I princip räcker det att ha ett vanligt akvarium med en odlingslåda ovanpå. Foto: Adobe Stock.

Allmänheten! Det finns stor medvetenhet hos vanliga människor. Jag har ett växthus vid Naturbruksgymnasiet i Haninge, utanför Stockholm där jag tagit emot 17 500 besökare från 39 länder under 10 års tid. Ytterst få politiker. De som ställer flest intelligenta frågor är skolungdomar. Arkitekter, forskare, skolor och bostadsrättsföreningar men också vanliga
villaägare kommer hit.

Hur stora behöver anläggningarna vara?

Det går att bygga hur stort eller smått som helst. I princip räcker det att ha ett vanligt akvarium med en odlingslåda ovanpå. Men det går också att bygga jättestora kommersiella anläggningar. Man bör bygga i standardmoduler, 1-10 m3 vatten med 10-100 m2 odlingsyta. Detta är bara ungefärliga proportioner mellan växt och fiskodlingen, inga egentliga rekommendationer om hur stor en modul bör vara. Det är bättre att bygga
på med många små moduler, än att göra jättestora. Om en modul drabbas av någon sjukdom räcker det att tömma den och börja om.

Hur kan en bostadsrättsförening använda akvaponik?

Många föreningar har källare, tak eller någon gård där man skulle kunna ha en
anläggning. Det kan samla både husets teknikintresserade och de odlingsintresserade till ett gemensamt socialt projekt. Det går att odla både mat och blommor. I Sverige finns bostadskonceptet Bovieran, 20 bostadsrättsföreningar för 55+ som alla har en vinterträdgård på 1600 kvadrat. Där finns redan en infrastruktur som lätt skulle anpassas efter akvaponisk odling utan att några skönhets- och trivselvärden skulle gå förlorade.

Framtiden då?

Sedan ett par år finns en utbildning till akvaponikingenjör på Campus Norrtälje, norr om Stockholm. Varje årskull har 20 platser och fler än 200 kvalificerade sökande per intagning.
Jag ser en stor potential i Sverige. Här kan vi använda överskottsvärme från befintliga byggnader. Akvaponik blir allt viktigare i vattenstressade länder, som Mellanöstern, Sydafrika, Australien och stora delar av USA. På sikt blir slutna, robusta akvaponiska system ett sätt att klara klimatförändringar. Vattenbrist och översvämningar tenderar att förstöra mycket av matjorden i jordbruksländer. Med akvaponik kan matproduktionen
flytta in till staden.

Föregående artikel Allt fler flyr nyproduktion
Nästa artikel Stopp för avfallskvarnar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här