AnnonsElectrolux Professional AB

FI:s besked: Ingen hjälp till skuldsatta hushåll

1 jun 2022

Hushållen är pressade nu när räntorna stiger och bostäderna sjunker i värde. Även om räntorna stiger snabbt så har Finansinspektionen (FI) inga planer på att hjälpa skuldsatta hushåll. Det är de unga vuxna, 18-30 år, som drabbas hårdast enligt Finansinspektionens senaste stabilitetsrapport.

Det är väldigt många hushåll som kommer att dra ner på sin konsumtion och tillväxttakten dämpas. Den situation som hushållen står inför nu är tuffare än under 90-talskrisen, då räntan på bolånen steg från 7 till som mest 15 procent, säger myndigheten.

Erik Thedéen, generaldirektör, FI. Foto: Finansinspektionen/Anna Nildén

– Det var en fördubbling, men då var också skulderna mycket lägre än i dag. Nu pratar vi om att räntekostnaden kan tredubblas. I den meningen är det en ganska kraftig åtstramning vi ser, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Enligt Finansinspektionens senaste rapport är det bostadsägare i gruppen 18 år till 30 år som andelen med hög belåningsgrad är störst, 12,5 procent i den gruppen har lån över 70 procent och en skuldkvot som överstiger 450 procent av hushållets inkomster.

– Om bankerna drabbas av stora kreditförluster kommer de att försöka se om sitt hus. Vi har sett under andra finanskriser att det leder till en kraftig kreditåtstramning. Det riskerar att sänka svensk ekonomi och det skulle kunna bidra till ökad arbetslöshet, säger Erik Thedéen.

Källa: SvD

Föregående artikel Interimsstyrelsen undanhöll avtal och åkte på miljonnederlag i tingsrätten 
Nästa artikel Veckans fråga: Föreningarna planerar höjningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här