AnnonsElectrolux Professional AB

För dyrt att säga upp bundna bolån i förtid menar FI

7 mar 2022

I en debattartikel i Expressen menar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen att kostnaden för att säga upp bundna bolån i förtid är oskäligt hög. Därför anser FI att regeringen borde ta fram ett nytt lagförslag för hur ersättningen beräknas.

Det är rimligt att den som säger upp ett bolån med bunden ränta ska ersätta banken, men ersättningen blir oskäligt hög, skriver Erik Thedéen. Exempelvis har det de senaste tio åren i genomsnitt kostat cirka 30 000 kronor mer än vad som är motiverat att efter tre år säga upp ett bolån på 3 miljoner med en ränta som bundits i fem år. Det beror på att beräkningsmetoden inte fångar hur förändringar i ränteläget påverkar banken.

Kostnaden bör baseras på rådande ränteläge

I stället för att baseras på vilken ränta en bolånekund har bör ersättningen utgå ifrån hur det allmänna ränteläget förändrats sedan avtalet tecknades. Det skulle göra att ersättningen generellt sett blev lägre, speciellt för kunder med högre boräntor.

Fler och fler väljer nu bundna bolån vilket i sin tur gör att gruppen som kan tänkas vilja säga upp sina bolåneavtal i förtid blir större. Drar sig många för att sälja på grund av ränteskillnadsersättningen vid uppsägning kan rörligheten på bostadsmarknaden minska, samtidigt som konkurrensen på bolånemarknaden försämras.

Förstagångsköpare drabbas extra hårt

I debattartikeln lyfts också att dagens regler slår extra hårt mot förstagångsköpare som ofta betalar en högre boränta än andra.

Föregående artikel Brf-Sverige ställer upp för Ukraina!
Nästa artikel Få solceller i norra Sverige – men potenialen finns för brf:er

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här