AnnonsElectrolux Professional AB

HD prövar sambos rätt till bostadsrätt

8 jun 2022

Från början hade kvinnan en hyresrätt som senare ombildades till bostadsrätt för att slutligen också bli samboegendom. Kan en bostadsrätt bli samboegendom om mannen som i det här fallet flyttade in innan ombildning sker? Högsta domstolen meddelade nyligen prövningstillstånd för saken.

 

 

År 2000 flyttade en kvinna in i en hyresrätt i Göteborgsstadsdelen Majorna. Hon blev senare sambo med en man som flyttade in i lägenheten år 2005. Året därpå ombildas hyresrätten till en bostadsrätt som kvinnan köpte via bolån, vilket hon sedan dess amorterat och betalat ränta för. Kvinnans sambo har fört över pengar till henne för hyra, el och mat. Samboförhållandet pågick fram till första november 2017 och något samboavtal upprättades aldrig.

Tvingades betala

I november 2018 utsåg Göteborgs tingsrätt en advokat som parternas bodelningsförrättare och av bodelningsbeslutet framgår att bostadsrätten ifråga ska utgöra samboegendom, kvinnan uppmanas därmed att betala mannen 795 384 kronor exklusive ränta. I och med detta ska en tvist ha uppstått mellan parterna och mannen valde därför att vända sig till domstol för att kräva att få rätt till halva lägenheten.

Ej förvärv för gemensamt bruk

Göteborgs tingsrätt påtalar i sitt beslut avsaknaden av stöd i lag och praxis för hur frågan ska hanteras, även om ämnet behandlats i doktrin. Tingsrättens slutsats blev ändå att “omvandlingen inte ska anses utgöra ett förvärv för gemensamt bruk”, att kvinnans lägenhet inte ska ingå i bodelningen och berörda delar av bodelningsbeslutet upphävdes därmed. Mannen ålades också att stå för kvinnans rättegångskostnader. Han överklagade tingsrättens dom och saken blev därmed en fråga för Hovrätten för Västra Sverige som valde att gå på tingsrättens linje.

Enligt hovrättens bedömning bör ombildningen av bostadsrätten betraktas som ett utflöde eller en förkovran av hyresrätten och den ska därmed inte utgöra samboegendom. Som tappande part ålades mannen att ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader i både tingsrätt och hovrätt.

HD prövar fallet

Mannen överklagade via sitt ombud beslutet igen och i slutet av april i år meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd för saken som beskrivs som klander av bodelning.

Under rubriken “Skäl för prövningstillstånd” i överklagan står bland annat följande:

“Frågan om ett köp av en från hyresrätt till bostadsrätt ombildad lägenhet under pågående samboförhållande ska betraktas som ett nytt förvärv för gemensam användning och därmed ingå i bodelningen mellan sambor, går inte att finna svar på i vare sig sambolagen eller dess förarbeten. Det är en flitigt debatterad fråga om vilken det råder oenighet i doktrinen.”

Enligt uppgift från HD kan föredragning eller huvudförhandling i målet preliminärt ske under vecka 36-39 i år.

Källa: Bostadsrättsnytt

Föregående artikel Grillsäsongen är här
Nästa artikel Nya bostadsrättslagen klubbad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här