AnnonsElectrolux Professional AB

Nya bostadsrättslagen klubbad

9 jun 2022

 

Riksdagen samlas för att klubba en rad reformer i den oreglerade bostadsrättsmarknaden.

Regeringens förslag till ny bostadsrättslag behandlas i riksdagen i dag. En rad förändringar ska öka tryggheten för den som köper och bor i bostadsrätt. Både byggare, mäklare och hushåll berörs.

Bostadsrättsmarknaden omfattar i dag omkring en miljon lägenheter. Hittills har köparnas rättsliga ställning varit mycket svag, men den reformerade lagen ska stärka bostadsköpares ställning och även öka kraven på hur bostadsrättföreningen sköter fastigheten.

 

Reglerna skärps alltså för både nyproduktion och befintligt bestånd.

Tillträdestid. Det ska inte ska gå att dra ut på tiden för överlåtelsen vid förhandsavtal, gränsen sätts till tre månader. Efter det har köparen möjlighet att säga upp avtalet. Inflyttningsdatum ska finnas med i kontraktet om köparen inte får flytta i i samband med kontraktsskrivning.

Det rensas upp ordentligt bland alla boknings- och förhandsavtal som används idag.  Nytt är också att båda parterna, den säljande bostadsrättsföreningen respektive bostadsköparen, måste ha skrivit under om förhandsavtalet ska vara giltigt. Det ska också stå tydligt angivet om till exempel källarförråd, garage, terrass eller mark ingår i bostadsrätten.

Bygglov Bostadsutvecklare måste också ge besked om det finns bygglov och hur detta ser ut.

Information Konsumenten som tecknar förhandsavtal får också rätt till information om exempelvis privatekonomisk risk, väsentliga avvikelser från vad som är avtalat, byggbolagets inflytande i föreningen och om lägenheten eller andra delar av föreningens hus och mark kan komma att förändras under projektets gång.

En medlem en röst. En självklar princip kan tyckas, men lagen har tidigare gett utrymme för lokala stadgar där ett fåtal personer kunnat ha så många röster att de utgör en majoritet. Den vägen har föreningar kunnat kapas av oseriösa individer. Nu sätter lagen stopp.

50-årsplan Lagändringen innebär också att alla bostadsrättsföreningar ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig minst 50 år fram i tiden. Dessutom kommer det att ställs högre krav på både intygsgivare och mäklare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Föregående artikel HD prövar sambos rätt till bostadsrätt
Nästa artikel Veckans fråga: är du för gammal för ett nytt bolån?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här