AnnonsMiele

Hela lägenheten är ett svartbygge

10 feb 2024

Mäklarens prospekt visar en luftig lägenhet med modern känsla bakom vackert spröjsade fönster. Men det unga par som flyttar in hösten 2021 är inte medvetna om att lägenheten saknar bygglov. Brf:en och säljaren har gjort en rad fel.

Stocksundsvillan, byggd i nationalromantisk stil 1905, är sedan 1985 bostadsrättsförening. I dag finns där fyra lägenheter, sedan vindsvåningen, som tidigare var en 6-rumslägenhet, delades upp i två. Hösten 2021 såldes den ena lägenheten, en fyrarummare. Den tillkom
hösten 2013, då en mellanvägg sattes upp, kök och badrum inreddes. Bygglov söktes inte.

Stadsplanen för området medger tre bostadslägenheter, maximalt tre kök när en villafastighet omvandlas till flerbostadshus. Köparna flyttade in och lät en certifierad besiktningsman besiktiga lägenheten eftersom de ville söka bygglov för att höja taket. Besiktningen visade en rad fel. Redan före nyår gick de tillsammans med säljaren igenom protokollet. Då uppdagades att bygglov saknades, men säljaren menade att det skulle gå bra att söka bygglov i efterhand. Det hade man gjort redan tidigare, på 1980-talet när man
fått gamla ombyggnader som gjorts av en tidigare ägare godkända.

Men nu var Danderyds kommun inte så lättflörtade. Stadsbyggnadskontoret gör ett besök på plats i lägenheten i maj 2022 och finner att lägenheten inte kan godkännas för
bostadsändamål. Bristerna är flera; brandskydd, ljudisolering och tillgänglighet motsvarar inte dagens krav. Dessutom är taket i vardagsrummet lägre än 240 cm. Stadsarkitekten i Danderyds kommun Jamal Esfhani förklarar att byggnadsnämnden inte kunde bevilja bygglov, eftersom förutsättningarna för att göra en bostad som motsvarar dagens krav på säkerhet och komfort inte skulle kunna uppfyllas. Han framhåller att det inte skulle räcka med att riva väggen och återställa 6-rummaren – för att motsvara tillgänglighetskravet ska lägenheten slås ihop med lägenheten under, som ägs av en annan familj.

Parets högsta önskan är att säljaren häver köpet så att de kan flytta från föreningen så fort som möjligt.

Byggnadsnämnden beslutade om ett föreläggande riktat mot föreningen: Lägenheten ska återställas vid vite om 500 000 kronor och varje månad som det drar ut på tiden tillkommer ytterligare 20 000 kronor. Datum sattes till september 2023. Bostadsrättsföreningen har överklagat ärendet som nu ligger hos Länsstyrelsen för avgörande. Enligt fastighetsmäklarlagen (3 kap. 13§) har mäklare inte skyldighet att kontrollera om bygglov finns. Köpares undersökningsplikt är omfattande, men sträcker sig inte så långt som att kontrollera att det finns bygglov.

Svensk Fastighetsförmedling varnar säljare på sin hemsida: ”Om du som säljare inte gjort köparen varse om att det saknas bygglov för en åtgärd du gjort, kan köparen driva igenom avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Dessutom riskerar du att få betala byggsanktionsavgift på max 50 prisbasbelopp i efterhand, när den nya ägaren tillträtt.”
Köparen har nu stämt säljaren, och kräver att köpet hävs. Målet ligger för avgörande i Attunda tingsrätt.

– Köprättsligt har säljaren ansvar, säger mannen som tillsammans med sin flickvän köpt lägenheten.

Parets högsta önskan är att säljaren häver köpet så att de kan flytta från föreningen så fort som möjligt.

– Just nu är livet på paus. Vi vill få tillbaka våra pengar så att vi kan köpa en fungerande bostad och bilda familj, säger han.

Många bostadsrättsföreningar jagar möjligheter att öka sina intäkter och ser över möjligheterna att bygga om vindar och butikslokaler till lägenheter.
Urban Bladin, projektledare på Storholmen Teknik framhåller att förändringar som innebär att man konverterar en lokal från exempelvis butik till bostad eller från vind till bostad eller vice versa, kräver bygglov. För att få bygglov ska ombyggnaden följa gällande byggnorm när det gäller brandskydd, tillgänglighet, badrum, kök, takhöjd och annat.

– Sök alltid bygglov! Kom också ihåg att ett bygglov inte räcker för evigt. Ombyggnaden måste påbörjas inom två år. Startbesked krävs.

Bostadsrättsföreningen är byggherre och utser en kontrollansvarig som är Stadsbyggnadskontorets ögon och öron i projektet. Byggherren ska också utse en certifierad besiktningsman. En godkänd besiktning utgör underlag för ett slutbesked.

– Det måste finnas ett slutbesked för att det ska vara tillåtet att flytta in i lägenheten.

Föregående artikel Solceller – en lysande affär?
Nästa artikel Så höjer vi energin

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här