AnnonsMiele

Kamerabevakning svårt men inte omöjligt

16 jan 2023

Hur ser möjligheterna ut för att kamerabevaka ett flerbostadshus? Något särskilt tillstånd behövs i regel inte enligt kamerabevakningslagen. Det kan vara svårt men inte omöjligt och det finns ett stort behov av juridisk hjälp eftersom tillsynsmyndigheten IMY, integritetsskyddsmyndigheten, i flera fall underkänt fastighetsägares kamerabevakning.

Tillsynsmyndigheten IMY har ansett det särskilt problematiskt att bedriva kamerabevakning vid entréer och på de våningsplan där människor bor och där kamerorna är riktade mot lägenhetsdörrar. Foto: Dagmar Forne.

Det är viktigt att det sker på rätt sätt om man ska bedriva bedriva kamerabevakning i och omkring ett flerbostadshus. Även om branschorganisationer har tagit fram riktlinjer och vägledningar är bedömningen i det enskilda fallet ofta väldigt komplicerad. Behandlingen av ljud- och bildmaterialet måste vara förenlig med GDPR.

Eftersom personlig integritet i anslutning till boendet är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus. Eftersom den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut om att kamerabevaka föregås av en ordentlig, korrekt och välmotiverad bedömning.

IMY har ansett det särskilt problematiskt att bedriva kamerabevakning vid entréer och på de våningsplan där människor bor och där kamerorna är riktade mot lägenhetsdörrar. Rent generellt gäller att kamerabevakning i flerbostadshus är tillåtet endast i undantagsfall, men har tillåtits när en fastighetsägare har tungt vägande skäl – exempelvis till följd av omfattande och upprepad skadegörelse eller allvarlig brottslighet – och kamera-bevakningen begränsas så mycket som möjligt.

Kamerabevakning i flerbostadshus förenklat

  1. Det behövs generellt sett inte ett särskilt tillstånd för att sätta upp kameror i ett flerbostadshus.
  2. Innan bevakningen påbörjas måste det ske en särskild bedömning av syftet med bevakningen.
  3. Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden behöver säkerställa att det inspelade materialet hanteras enligt GDPR, till exempel genom att anta rutiner och sätta upp informationsskyltar.
  4. Bedömningen av syftet med kamerabevakning måste utvärderas var sjätte månad.

Källa: HSB

Föregående artikel Ändringar i bostadsrättslagen
Nästa artikel Prisuppgången på bostadsrätter utraderad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här