AnnonsStyrelsesupport

Kostnad för byggfusket = 50 000 nya bostäder per år

2 sep 2021

Boverket tar nu krafttag mot vad de kallar fel, brister och skador i byggbranschen, men som i dagligt tal oftast kallas för byggfusk. Man lanserar bland annat ett nytt upphandlingsstöd för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur. Stöden har arbetats fram gemensamt av Boverket, Upphandlingsmyndigheten och en grupp erfarna ledare från byggbranschen.

”Det är oacceptabelt att fel, brister och skador inom den svenska byggbranschen kostar 111 miljarder varje år. För de pengarna hade vi kunnat bygga 50 000 nya bostäder”.

Citat kommer ur Boverkets nya film där man lanserar kampanjen ”En schystare projektkultur i byggbranschen”. Boverket vill nu agera för att få hela byggbranschen att förstå vidden av slöseriet och inse att vi alla behöver ta ansvar för att åstadkomma ett förändrat beteende.

Direkt hot mot hälsa och välmående

Fel, brister och skador i samband med byggande innebär ett stort slöseri och orsakar enorma kostnader för samhället. Dessutom resulterar det omfattande slöseriet ofta i en inomhusmiljö som är ett direkt hot mot hälsa och välmående. Syftet med att skapa en god projektkultur är att motverka detta, menar Boverket i ett meddelande på sin nyhetssida.

Parallellt med det nya upphandlingsstödet lanserar Boverket en vägledning som kompletterar stödet och beskriver hur en god projektkultur skapas i praktiken genom ett värdebaserat ledarskap.

Källa: Boverket

Föregående artikel Köp en halv bostadsrätt – en bra affär?
Nästa artikel Bankerna i nytt samarbete mot kriminalitet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här