AnnonsElectrolux

Kraftigt ökade förvaltningskostnader för bostäder

3 nov 2022

Förvaltningskostnaderna för bostäder och för kontor och butiker har det senaste året ökat med 18,6 respektive 25,7 procent. Det framgår av de fastighetsförvaltningsindex som SCB tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.

– Våra fastighetsförvaltningsindex speglar väl hur kostnaden för förvaltningen av fastigheter har utvecklats. Det är förväntat att vi nu ser en stor kostnadsökning till följd av inflationen och kraftigt stigande kapitalkostnader och kostnader för bland annat underhåll, uppvärmning, fastighetsel, vatten och sophämtning, säger Benny Axelsson, förhandlingschef på Fastighetsägarna MittNord i ett pressmeddelande.

Fastighetsförvaltningsindex är ett skräddarsytt faktorprisindex gällande generell kostnadsutveckling för fastighetsförvaltning, framtaget av SCB. Sedan oktober 2021 har fastighetsförvaltningsindex för bostäder ökat med 18,6 procent och aktuellt index är nu 138,4. För kontor och butiker är ökningen 25,7 procent jämfört med föregående år och aktuellt index är 148,9. Basmånad är oktober 2016 och indexen var då 100.

Källa: Fastighetsägarna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other