AnnonsElectrolux Professional AB

Så sårbara är svenska hushåll

3 nov 2022

Hur sårbara är svenska hushåll, och vilka konsekvenser har amorteringskravet haft? I går överlämnades ett förslag till finansministern om ett nytt register över svenska hushållens tillgångar och skulder, skriver Roine Vestman, expert i utredningen.

I går överlämnades ett förslag till finansministern om ett nytt register över svenska hushållens tillgångar och skulder. Foto: Adobe Stock.

Utredningen föreslår att Statistiska centralbyrån (SCB) ges i uppgift att konstruera och förvalta det nya registret. Finansiella institut, som banker och fondbolag, åläggs viss rapporteringsskyldighet gentemot SCB, inte helt olikt den skyldighet som de hade gentemot Skatteverket till och med 2007 då Sverige fortfarande hade en förmögenhetsskatt.  I går överlämnades utredningen SOU 2022:51 med förslag om ett nytt register med information om varje hushålls tillgångar och skulder till finansministern.

Nyttan med ett svenskt register kan illustreras med tre mycket aktuella och omdiskuterade ekonomisk-politiska frågor:

  • Hur sårbara är hushållen i takt med att deras skuldsättning har ökat och hur kan detta påverka stabiliteten i det finansiella systemet?
  • Vilka förutsedda och oförutsedda konsekvenser har Finansinspektionens amorteringskrav haft?
  • Bör Sverige införa startlån för förstagångsköpare, och vilka hushåll bör i så fall omfattas?

Att komma åt anonyma uppgifter i detta register föreslås vara kraftigt begränsad, de ska främst användas för analys av den ekonomiska politiken vid Riksbanken och Finansinspektionen samt av forskare, efter gängse etik- och sekretessprövning.

Fotnot: Roine Vestman, expert i utredningen ”Hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51), docent i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Källa: DN

 

Föregående artikel Kraftigt ökade förvaltningskostnader för bostäder
Nästa artikel Nya ministern: Fler ska äga sitt boende

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här