AnnonsMiele

Nya ministern: Fler ska äga sitt boende

4 nov 2022

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För att människors efterfrågan och behov av bostäder ska mötas är det viktigt att det finns ett utbud av olika typer av upplåtelseformer och bostäder som passar i olika skeden av livet. Det ska även vara möjligt att flytta mellan olika boendeformer. Inte minst är det viktigt att det finns möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden, skriver nya Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i pressmeddelande.

– Ett ökat eget ägande innebär att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. Det ska tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende. Reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus, säger bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Boverket prognostiserar att bostadsbyggandet nästan kommer att möta byggbehovet 2022. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för att omvärldsläget kan påverka byggtakten.

– Reformer ska också genomföras som ger incitament till ökat byggande, inte minst för att tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Andreas Carlson.

Investeringsstödet avvecklas successivt

Beslutet att investeringsstödet ska avvecklas togs av riksdagen 2021. Regeringen fullföljer nu avvecklingen genom att skjuta till medel för att alla ansökningar som beviljats stöd innan den 1 januari 2023 ska kunna få stöd utbetalat. Från och med den 1 januari 2023 kommer inga ansökningar beviljas.

– Avvecklingen av investeringsstöden gör att skattebetalarna sparar stora belopp den kommande treårsperioden. De medel som regeringen tillför 2023–2025 garanterar samtidigt att alla projekt som beviljats stöd kommer få det utbetalat. Det innebär att ungefär 25 000 bostäder kommer att färdigställas med investeringsstöd de närmaste åren, avslutar Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Källa: Regeringen.se

 

Föregående artikel Så sårbara är svenska hushåll
Nästa artikel Bra tips för effektivare styrelsearbete

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här