AnnonsElectrolux Professional AB

Kräv särskild granskning vid misstanke om oegentligheter

24 jun 2024

Under senare tid har det kommit flera larm om hur oseriösa och kriminella byggföretag tömt bostadsrättsföreningar på pengar genom att sitta kvar i styrelsen. Därför är det viktigt att påminna om möjligheten att kräva särskild granskning hos Bolagsverket.

Bara senaste veckorna har vi och andra medier skrivit om hur brf:er blivit systematiskt tömda på kapital. Något som i vissa fall pågått under flera år. Föreningar som nu har stora skulder och grava ekonomiska problem. Byggaren har kunnat göra detta eftersom de hållit föreningens medlemmar utanför styrelsen. Men det finns möjligheter att försöka sätta stopp för detta och andra allvarliga förseelser genom att ansöka om en särskild granskning från Bolagsverket.

En röstberättigad medlem kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss tid som varit, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen.

För att undvika att frågan måste tas upp på en stämma krävs det att tio procent av de röstberättigade medlemmarna i föreningen skriver under ansökan. Vid en stämma krävs det minst en tredjedel av det röstberättigade medlemmarnas godkännande.

När den särskilda granskningen är avslutad ska alltid ett yttrande avges till en föreningsstämma. Yttrandet ska hållas tillgängligt för, och på begäran sändas till, medlemmar under minst en vecka före stämman samt läggas fram på stämman. Yttrandet kan läggas till grund för stämmobeslut och kan även vara betydelsefullt i domstolstvister. En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget, exempelvis kan denne vara jurist eller en yrkesrevisor. Granskaren ska vara oberoende av föreningen.

Viktigt är också att medlemmar som begär granskning utan grund bli ersättningsskyldiga.

Föregående artikel Underhållsplanering – fem vanliga misstag i BRF-Styrelser
Nästa artikel Proptechbyrån avsnitt 4: ”Börja spara data som ett första steg”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här