AnnonsElectrolux Professional AB

Lansera en nationell energisparkampanj

29 sep 2022

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta vill ta Sverige genom energikrisen och lanserar en nationell energisparkampanj. De sex konkreta förslagen ska skydda hushåll och företag mot kraftigt stigande elpriser. Förslag de lanserar ska bl.a. sänka momsen på el och frysa energiskatten på dagens nivå.

Att kostnaderna för både el och uppvärmning kommer öka dramatiskt för hyresgäster och fastighetsföretag under hösten och vintern är inget nytt.

Den tillträdande regeringen behöver därför omgående vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elprischock. Det handlar om åtgärder som snabbt kan genomföras, utan tidsödande utredningar och där det finns stor möjlighet att nå bred politisk enighet.

  • Lansera en nationell elsparkampanj. Vi behöver alla bidra till att den samlade el- och energikonsumtionen sänks för att garantera stabiliteten i elnätet. Vi som företrädare för fastighetsbranschen vill medverka till en nationell kampanj kring hur vi kan använda energi smartare och sänka energianvändningen.
  • Sänk momsen på el till 6 procent. Det är en åtgärd som omgående skulle sänka priset till elkunderna med 15 procent. Flera andra EU-länder, däribland Finland, Belgien och Nederländerna, har redan genomfört den åtgärden.
  • Frys energiskatten på dagens nivå. I likhet med andra lättnader som gjorts kring energibeskattningen bör regeringen föreslå ett avskaffande av den automatiska indexuppräkningen av energiskatt för el.
  • Avskaffa skatten på solceller på stora solcellsanläggningar. Idag lägger skattegränsen för solcellsparker med en effekt över 500 kW ett effektivt hinder för utbyggd solelsproduktion.
  • Inför ett elprisstöd till företag och hushåll. Ett elprisstöd behöver utformas så att alla hushåll oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt omfattas på lika villkor och att det ger företag ett effektivt skydd för kraftigt stigande elpriser.
  • Inför ett temporärt pristak för fjärrvärme. EU överväger ett temporärt pristak för el. I Sverige bör ett temporärt pristak på fjärrvärme införas. Inte minst efter att flera fjärrvärmebolag har aviserat prishöjningar på upp till 20 procent.
Föregående artikel Sverige går in i lågkonjunktur nästa år
Nästa artikel Riksdagspartierna vill se en förändring av amorteringskraven

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här