AnnonsElectrolux Professional AB

Sverige går in i lågkonjunktur nästa år

28 sep 2022

Än så länge är arbetsmarknaden stark men lågkonjunkturen nästa år medför att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar. Nu målas en allt dystrare bild upp för svensk ekonomi och de svenska hushållen.

Lågkonjunkturen nästa år medför att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och därmed ökar arbetslösheten. Foto: Adobe Stock

Den senaste tidens räntehöjningar, bland annat med 100 punkter från Riksbanken senast, tillsammans med hög inflation gröper ur hushållens köpkraft, konstaterar KI.

Inflationen enligt KPIF revideras upp med 0,9 respektive 1,4 procentenheter 2022 respektive 2023. Det ger en inflation på 4,6 procent nästa år för att sedan sjunka drastiskt året därpå.

–Den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och antalet sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturen nästa år innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar, skriver KI i ett pressmeddelande.

När det gäller arbetslösheten ser man jämfört med juniprognosen hur den ökar successivt 2023 till skillnad från tidigare prognos för att toppa på 8,0 procent 2024.

–Även om hushållen antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna kommer de ändå att dra ner på konsumtionen framöver, skriver KI.

Hushållens konfidensindikator sjönk åter igen kraftigt och noteras därmed för en ny bottennotering, detta när främst hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader har försämrats, skriver KI.

 

Källa: TT

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här