AnnonsStyrelsesupport

Låt matresterna jobba för klimatet

20 sep 2021

Under Borättkvällen den 9 september avhandlades det högaktuella ämnet matavfallshantering. Snart blir det obligatoriskt för hushåll, restauranger och butiker att sortera så att allt matavfall kan samlas in, rötas eller komposteras.

Olika avfallshanteringstekniker diskuterades i studion under den senaste Borättkvällen.

I sändningen presenteras två avfallshanteringstekniker: avfallskvarnar samt mark- och semiunderjordiska behållare. Anette Ullberg är programledare och på plats i studion finns Zsolt Szabo och Tommi Harmaala från Moderna Återvinningslösningar och Lars U:son Lundberg och Birgit Dahlberg från Uson Miljöteknik.

Kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023 så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall. Anette Ullberg säger att enligt organisationen Avfall Sverige ligger ansvaret inte bara hos kommunerna, bostadsrättsföreningarna måste också vidta lämpliga åtgärder. Idag är nästan 40 procent av det vi slänger i soppåsen matavfall och i till exempel Stockholmsregionen sorteras bara 25 procent av allt matavfall.

Ökar avloppssystemets livslängd och minskar utsläpp och kostnader

Uson Miljöteknik tillverkar matavfallskvarnar, som enkelt installeras direkt under diskhon. Matrester och annat matavfall sköljs ner till avfallskvarnen som finfördelar avfallet till små partiklar. Partiklarna åker sen med avloppsvattnet till reningsverket där det används för biogasproduktion.

Fördelar med matavfallskvarn:

 • mindre behov av rengöring i soprummet
 • bättre kvalitet på bioavfallet utan föroreningar eller felsortering
 • bruna påsen återvinner 46 procent jämfört med avfallskvarnen som återvinner 98 procent
 • ökad livslängd på avloppssystemet
 • minskat behov av transporter och därmed mindre utsläpp, buller och kostnader
 • svårt att komma åt för råttor eftersom de inte kommer åt partiklar mindre än en millimeter.
Uson Miljöteknik har avfallskvarnar i framkant

-Våra kvarnar har säkerhetspropp, vilket är en stor fördel. Många andra kvarnar maler och kastar upp avfallet, vilket gör dem självnedsmetande, säger Lars U:son Lundberg.

Säkerhetsproppen gör dessutom avfallskvarnarna från Uson Miljöteknik barnsäkra eftersom de bara kan köras i stängt läge. Ytterligare fördelar är att kvarnarna är självrengörande och tystgående.

-Ett gott exempel på avfallskvarnarnas effektivitet är Norra Djurgårdsstaden, där är det krav på matavfallskvarn för att få bygglov. Med avfallskvarn i varje lägenhet är andelen matavfall i det brännbara avfallet endast 13 procent. Plockanalyser som gjorts på hushåll utan utsortering av matavfall visar att 44 procent av matavfallet finns kvar i det brännbara avfallet, säger Lars U:son Lundberg.

Frigör ytor och sänker transportkostnaderna avsevärt

Moderna Återvinningslösningar tillverkar inte bara semi- och underjordiska behållare för avfallshantering, de gör en behovsanalys utifrån varje bostadsförenings särskilda omständigheter.

-Vi hjälper bostadsrättsföreningarna med rätt lösning utifrån förutsättningarna. De olika varianterna är bästsäljaren bottentömmare, kärl i modulskåp på tomtmark eller hisslösningen för källare, då kärlet byggs in i kärlhissar som transporteras upp till gatunivå, säger Tommi Harmaala.

Fördelarna med mark- och semiunderjordiska behållare:

 • Effektiviserar och förenklar källsortering
 • Frigör ytor i soprum och på gårdar
 • Löser problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
 • Handikappanpassade
 • Mekaniserar hämtningen
 • Sänker väsentligt kostnaderna för hämtning.

Samtliga deltagare är överens om att ett gammalt soprum kostar för mycket och säckhämtning av sopor är en stor ekonomisk förlust. Vilken teknik som passar just er bostadsrättsförening bäst beror helt på förutsättningarna. Inspireras och se hela Borättkvällen här: https://borattforum.se/arkivet/borattkvallararkiv/

Föregående artikel Blanketter krångligare än källsortering
Nästa artikel Borätt Forums styrelsepanel: Många BRF:er saknar underhållsplan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här