AnnonsElectrolux Professional AB

Nytt bolag ska förenkla den nya klimatdeklarationen

22 nov 2021

En ny lag ställer krav på byggherrar att lämna in klimatdeklarationer för sina nybyggen. Nu har Malmöföretaget Nodon utvecklat en mjukvara för att förenkla klimatdeklarationen för kunderna och bidra till minskad klimatpåverkan, det skriver nyhetstjänsten Rapidus.

Lagen träder i kraft i januari och syftet med den är att minska klimatpåverkan från fastighetsbyggen och medför att byggherrarna måste redovisa vilken påverkan deras nya byggnader har.

Malmöföretaget Nodon har utvecklat en mjukvara som håller koll på ett fastighetsbygges klimatpåverkan. Det för att minska utsläppen både i tidiga skeden och i slutfasen när klimatdeklarationen ska skickas in till Boverket. Förslag till förbättringar ges och sedan skapas klimatdeklarationen.

– En byggnad släpper i snitt ut lika mycket växthusgaser under de två åren som den byggs, som under 50 år efter att den är klar. Vi kan hjälpa fastighetsbolagen att minimera utsläppen under byggprocessen, genom att till exempel optimera användningen av material så man väljer rätt typ och mängd, säger Nodons vd Alexander Olivera, som grundade företaget tillsammans med Joel Högberg, till Rapidus.

Nodon skapar i samarbete med HSB, Hemsö, Skandia Fastigheter, Serneke, Catena och Magnolia Bostad en betaversion av en mjukvara för klimatoptimering. Foto: HSB
Ingår i projekt som ska klimatneutralisera Malmös byggbransch

Nodon samarbetar med bostadsbolagen Hemsö, Skandia Fastigheter, Serneke, Catena, HSB och Magnolia Bostad. Nu testas en fullmatad betaversion av klimatoptimeringsverktyget. Denna data kommer sedan att vara bas för mjukvarans uträkningar.

– Efter första januari tillgängliggörs dock massa data genom klimatdeklarationerna. Vi ser oss inte i första hand som ett verktyg för klimatdeklarationer, utan för klimatoptimering, och genom deklarationerna kan man se exakt hur man byggt och vilken påverkan det haft, säger Nodons vd Alexander Olivera till Rapidus.

Föregående artikel Alger på taket ska rena regnvatten
Nästa artikel Möjligheter till årliga energibesparingar på 400 miljoner

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här