AnnonsMiele

När sparpengarna går till räntekostnader

28 sep 2023

Så påverkas bolånetagare av räntehöjningar enligt en undersökning.

En nyligen genomförd undersökning av SBAB bland tusen bolånetagare ger insikter om hur ytterligare räntehöjningar skulle påverka dem:

  • Negativ påverkan på belåningsgrad över 50 procent: Hela 17 procent av bolånetagare med en belåningsgrad över 50 procent säger att en räntehöjning på så lite som 0,25 procentenheter skulle ha en mycket negativ påverkan på deras privatekonomi. Detta indikerar att även små räntehöjningar kan påverka dessa låntagare avsevärt.

    Undersökningen ger en tydlig bild av hur även små räntehöjningar kan påverka bolånetagare avsevärt, särskilt de med hög belåningsgrad. Det understryker vikten av att vara ekonomiskt förberedd och ha en plan om räntorna fortsätter att stiga.
  • Sparpengar för att täcka räntekostnader: En tredjedel av dem som har en belåningsgrad över 50 procent tror att de kommer behöva använda sina sparpengar för att täcka räntekostnaderna under hösten. Detta indikerar en ökad ekonomisk press på dessa hushåll.
  • Svårigheter för hög belåningsgrad: För de med en belåningsgrad över 80 procent ser situationen särskilt tuff ut. En fjärdedel av dem uppger att de är oroliga för att de inte kommer att kunna betala sina bolåneräntor under hösten. Detta kan leda till allvarliga ekonomiska utmaningar.
  • Övervägande att flytta vid höga räntor: Nästan var tredje person (29 procent) med en belåningsgrad över 50 procent säger att de skulle vara tvungna att flytta om bolåneräntan ökade till 7 procent. Dagens räntor ligger strax under 5 procent, vilket redan påverkar många hushåll.
  • Svårigheter att sälja för de med högst behov: 13 procent av dem med en belåningsgrad över 50 procent uppger att de har sålt sina bostäder eller övervägt att göra det på grund av höga räntekostnader. Svårigheter att hitta billigare boenden eller komma överens med partners är några av de skäl som påverkar deras beslut.
  • Råd vid ekonomiska svårigheter: Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom, betonar att hushåll bör ta ett helhetsgrepp över sin ekonomi vid svårigheter. Det inkluderar att se över kostnader, öka intäkterna och överväga kontakt med sin bank för rådgivning. I vissa situationer, som sjukdom eller arbetslöshet, kan man även få tillfälligt undantag från amorteringskrav.

 

Föregående artikel Om din bostadsrättsförening går i konkurs
Nästa artikel ”Det ska vara lätt att göra rätt”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här