AnnonsMiele

Om din bostadsrättsförening går i konkurs

27 sep 2023

Det är mycket ovanligt att en bostadsrättsförening går i konkurs men om det inträffar finns det viktiga konsekvenser att ta hänsyn till. En förening kan hamna i konkurs om den inte kan betala sina skulder i tid. När detta sker, tillsätts en konkursförvaltare som har i uppdrag att avveckla föreningen. Alla föreningens tillgångar kommer att säljas, och skulderna kommer att betalas i enlighet med en prioriteringsordning, så långt pengarna räcker.

En insatshöjning kan vara ett alternativ till att höja den månatliga avgiften i bostadsrättsföreningen. Medlemmarna betalar in pengar till föreningen, som sedan används för att betala av föreningens gemensamma lån. Foto: News Øresund – Johan Wessman

– Bostadsrättshavarna förlorar sina insatser, men de kan fortfarande ha möjlighet att bo kvar om deras lägenheter omvandlas till hyresrätter och de får besittningsrätt, säger Ulrika Blomkvist, vd och jurist på Bostadsrätterna.

Insatshöjning som ett alternativ

En insatshöjning kan vara ett alternativ till att höja den månatliga avgiften i bostadsrättsföreningen. Medlemmarna betalar in pengar till föreningen, som sedan används för att betala av föreningens gemensamma lån. Om du som medlem finansierar insatshöjningen med ett banklån kan du dra nytta av ränteavdraget, något som inte är möjligt för själva föreningen. Under perioder med höga räntor kan detta leda till lägre kostnader för medlemmarna på lång sikt, eftersom föreningens samlade skulder minskar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en låg månadsavgift inte alltid är det bästa tecknet för att köpa en bostad. Det är viktigt att undersöka varför avgiften är låg. Om det beror på att föreningen har skjutit upp nödvändigt underhåll kan månadsavgiften i framtiden komma att öka markant.

Byte av långivare för bostadsrättsföreningen

Om en bostadsrättsförening har flera lån med olika löptider inom samma bank, vilket kan vara fördelaktigt om räntorna ökar, kan det vara svårt att byta bank. Styrelsen kan försöka flytta alla lån som löper ut ungefär samtidigt, men det är inte alltid en enkel process.

– Det slutar ofta med att föreningen stannar kvar i sin nuvarande bank eftersom villkoren ändå är bättre där, säger Gunilla Litzull, ekonom och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Generellt sett kan det vara svårt för mindre föreningar att få lån från många olika banker. Större föreningar med en stabil ekonomi har vanligtvis lättare att förhandla gynnsamma lånevillkor.

 

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här