AnnonsElectrolux Professional AB

Natur vid bostaden ger bättre hälsa

18 jun 2024

Ett forskarlag vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har undersökt hur den psykiska hälsan påverkas av grönska kring bostaden. Det visar sig att människor som har mycket grönyta kring bostaden mår bättre psykiskt och sover bättre.

Drygt 100 000 vuxna svenskar ingår i studien.

I ett pressmeddelande beskriver forskarna hur de har gått till väga:

Med hjälp av geografiska informationssystem har detaljerade mätningar gjorts av miljön kring personernas bostäder och hur mycket av markytan som är täckt av grönyta i form av träd och annan vegetation. Samtidigt undersöktes förekomsten av läkemedelsuttag av antidepressiv medicin årsvis för dessa personer. Forskarna kontrollerade också för andra viktiga faktorer om personernas situation och bostadsmiljö, som till exempel inkomst på individ- och områdesnivå.

Det visar sig bland annat att utskrivningen av antidepressiva läkemedel är 20 procent lägre för personer som lever mer naturnära.

Park och bostad
Människor mår bättre om de bor nära grönområden. Utskrivningen av psykofarmaka är lägre för personer som bor nära naturen.

Forskarna skriver att grönytan viktig för att främja befolkningens psykiska hälsa och välbefinnande, samtidigt som det är en viktig pusselbit i klimatarbetet och att rusta våra städer för mer extremväder, i linje med FN:s hållbarhetsmål om god hälsa, hållbara städer, miljön på land och vatten samt att motverka klimatförändringar.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här