AnnonsElectrolux Professional AB

Allt fler vill bo på landet

19 jun 2024

En ny rapport från Hemnet, ”Så vill svenskarna bo 2024,” visar att 43 procent av de tillfrågade föredrar att bo på landsbygden. Men preferenserna varierar kraftigt mellan olika åldersgrupper.

Fyra av tio bostadssökare vill bo på landsbygden. Foto: Adobe Stock.

Rapporten visar att den yngsta gruppen, de mellan 0-24 år, är minst intresserade av landsbygdslivet, med endast en av fem som vill bo där. Istället föredrar majoriteten i denna åldersgrupp, 56 procent, att bo i storstäder. Även gruppen 25-34 år utan barn visar en stark preferens för stadslivet.

De som mest önskar bo på landsbygden är åldersgruppen 35-64 år utan barn, följt av gruppen 25-34 år med barn.

– Det finns en tydlig paradox på dagens bostadsmarknad. De yngsta, som generellt har de sämsta ekonomiska förutsättningarna, vill i hög utsträckning bo i storstädernas centrala delar, där bostadspriserna är som högst. Samtidigt väljer äldre ålder

En tredjedel av de tillfrågade kan tänka sig att pendla upp till en halvtimme enkel väg till jobb och studier. Foto: Adobe Stock.

sgrupper med högre inkomster och större förmögenheter bort de dyrare områdena till förmån för landsbygden, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Undersökningen inkluderade även frågor om pendlingstider. En tredjedel av de tillfrågade kan tänka sig att pendla upp till en halvtimme enkel väg till jobb och studier. Acceptansen för längre pendling minskar med stigande ålder, fram till pension, vilket sannolikt speglar det minskade behovet av dagliga resor till och från arbetet.

Föregående artikel Natur vid bostaden ger bättre hälsa
Nästa artikel Dubblerat rot- och rutavdrag – men bara för höginkomsttagare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här