AnnonsElectrolux Professional AB

Dubblerat rot- och rutavdrag – men bara för höginkomsttagare

19 jun 2024

I sommar höjs taket för rot- och rutavdragen till 150 000 kronor, vilket är en dubblering jämfört med tidigare nivåer. Denna förändring kommer dock endast vara till förmån för de som tjänar minst 58 000 kronor i månaden, rapporterar Sveriges Radio (SR).

För närvarande kan en privatperson som äger och bor i en bostad i Sverige göra rot- och rutavdrag för totalt 75 000 kronor per år. Taket för rutavdraget är 75 000 kronor per person och år, medan rotavdraget är begränsat till 50 000 kronor. Detta innebär att det maximala beloppet man kan få avdrag för är 75 000 kronor årligen.

Från den 1 juli 2024 höjs taket tillfälligt, så att det totala beloppet landar på 150 000 kronor. Detta uppnås genom att höja taket för rotavdraget till 75 000 kronor och separera taken för de båda avdragen. Därmed blir det möjligt att få 75 000 kronor i rutavdrag och ytterligare 75 000 kronor i rotavdrag, vilket totalt utgör 150 000 kronor.

Trots denna förändring är det bara de som tjänar minst 58 000 kronor i månaden som kommer att kunna utnyttja ändringen fullt ut. Juristen Pia Blank Thörnroos på Skatteverket förklarar för SR att för att kunna dra nytta av både rot- och rutavdrag fullt ut, krävs det en månadsinkomst på drygt 58 000 kronor. Anledningen är att man måste betala tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdrag.

Juristen Pia Blank Thörnroos på Skatteverket förklarar varför det krävs en inkomst på drygt 58 000 kr för att kunna dra nytta av både rot- och rutavdrag fullt ut kronor. Anledningen är att man måste betala tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdrag. Foto: Nordstedts juridik.

Blank Thörnroos tillägger att det inte alltid räcker med en hög lön för att kunna nyttja det maximala avdraget. Stora ränteavdrag för stora lån kan påverka storleken på rot- och rutavdragen. Ju högre ränteutgifter man har, desto mer måste man tjäna för att kunna utnyttja maximal skattereduktion.

Regeringen har avsatt närmare en miljard kronor till denna utökning av rot-avdraget i budgeten. Trots att Riksrevisionen ifjol granskade rotavdraget och kom fram till att det inte är kostnadseffektivt för jobbskapande och för att motverka svarta löner, valde regeringen att höja taket tillfälligt istället för att sänka det, som Riksrevisionen rekommenderade. Finansminister Elisabeth Svantesson har beskrivit initiativet med förhöjt rottak som en tillfällig konjunkturåtgärd, avsedd att stötta byggbranschen under en svår tid och aktuell under ett enda år.

 

 

Föregående artikel Allt fler vill bo på landet
Nästa artikel Ventilation, en utmaning för föreningen?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här