AnnonsElectrolux Professional AB

Ny dom gör BRF ansvarig

17 nov 2021

Styrelsen har stort ansvar för att undvika störningar i lägenhet, även om oljudet kommer utifrån. Det framgår av en ny dom från mark- och miljööverdomstolen.

Efter klagomål från en boende om buller i form av stomljud från tunnelbanetrafik förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad en bostadsrättsförening att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljudet, enligt ett nyhetsmeddelande från HSB. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet och menade att föreläggandet borde ha riktats mot verksamhetsutövaren för tunnelbanetrafiken som är källan till bullret. Nu har mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det var rätt av kommunen att rikta föreläggandet mot bostadsrättsföreningen.

Även ansvarig för buller från omgivningen

Domstolen konstaterar att bostadsrättsföreningens fastighetsägaransvar omfattar att upplåtna bostäder ger ett betryggande skydd mot buller och att detta ansvar inte är begränsat till bullerkällor inom den egna fastigheten eller byggnaden, utan även buller från omgivningen i rimlig omfattning.

Av domen och gällande miljölagstiftning framgår att en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för inomhusmiljön i sina bostadslägenheter.

Källa: HSB

Föregående artikel Projekt minskade föreningarnas energianvändning
Nästa artikel Trätrenden håller i sig

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här