AnnonsElectrolux Professional AB

Ny rapport om energibesparing i bostäder får kritik

2 nov 2021

Smarta termostater kan vara bättre för föreningens plånbok än både solceller, isolering och värmepumpar, enligt en rapport som har tagits fram på uppdrag av bolaget Tado, inriktat på just smart klimatstyrning i hemmet. Men slutsatserna ifrågasätts.

I undersökningen jämfördes solceller, värmepumpar, isolering och smarta termostater vilka självreglerar uppvärmningen i en bostad för att optimera energianvändningen. Den är granskad av Tim Forman, professor i hållbarhet vid University of Cambridge.

Slutsatsen i rapporten, som tagits fram av researchinstitutet Gemserv, är att smarta termostater är tio gånger mer kostnadseffektiva för att spara energi och få ner elräkningen än de jämförda alternativen. 

Men Björn Palm, professor i energiteknik vid KTH, är tveksam till slutsatserna som presenteras.

– Det kan nog ge något i besparing, men jag tror inte att man i normalfallet kommer i närheten av de besparingar som påstås i artikeln, säger han till Borätt.

Rapporten, som är utförd på generella förhållanden på boenden i Europa, menar att termometrarna kan spara 22 procent på elräkningen. Men för svenska förhållanden skulle det innebära en sänkning av inomhustemperaturen med drygt fyra grader.

Läs Tados rapport här

– En termostat kan inte spara energi på annat sätt än genom att se till att temperaturen inte blir för hög inne. Tilläggsisolering, solpaneler eller värmepump kan däremot minska behovet av köpt energi, säger Björn Palm.

Dock drar inte rapporten slutsatsen att föreningar bör ta bort sina solceller och strunta i att isolera fastigheter. För även här poängteras att samtliga metoder är viktiga att använda när man ska spara energi och kompletterar varandra, särskilt om syftet är att bli klimatneutral.

 

Föregående artikel Finansmiljardärer säljer bostadsrätter till unga för halva priset
Nästa artikel Kommuner måste planera för översvämningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här