AnnonsElectrolux Professional AB

Nya lagändringar för bostadsrättsföreningar väntar

17 jun 2024

Efter SVT granskning av bostadsrättsföreningar som tömts på pengar föreslår regeringen nu nya regler för att förebygga och bekämpa brott inom bostadsrättsföreningar. Man hoppas att de nya reglerna ska kunna skydda medlemmarna. Syftet med det nya lagförslaget är också att öka transparensen.

– Det är extra positivt med tanke på det som har framkommit om hur bostadsrättsföreningar används för att begå brott, säger Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten.

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten.

Tidigare har bostadsrättsföreningar inte varit skyldiga att lämna in sina årsredovisningar till någon myndighet. Regeringen vill nu ändra på detta och föreslår att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar framöver ska lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket.

SVT har tidigare rapporterat om hur en byggföretagare från Södertälje och hans nätverk systematiskt har mjölkat bostadsrättsföreningar på miljoner och lurat minst ett hundratal bostadsköpare. I de granskade fallen handlar det om nyproduktioner i Huddinge och Österåkers kommuner, där byggföretagaren i flera fall satt kvar i styrelsen efter att bostäderna var färdiga, och hindrade de boende från att få insyn i ekonomin.

De boende har rapporterat om att årsredovisningar saknades för flera år och att föreningen riskerade konkurs eftersom lån inte betalades. Regeringen hoppas att det nya lagförslaget ska öka insynen och skydda medlemmarna genom att det blir lättare att motverka och upptäcka brottslighet i ett tidigare skede.

”Bostadsrättsföreningar har typiskt sett stora tillgångar och omsätter höga belopp vilket gör dem intressanta för ekonomisk kriminalitet, både som brottsutsatta och som brottsverktyg” skriver regeringen i lagrådsremissen.

Förslaget har fått ett positivt mottagande från Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten, som alla välkomnar de föreslagna förändringarna. Dock finns det några remissinstanser som motsätter sig eller är tveksamma till förslaget. Dessa anser att utredningen inte har visat på vilket sätt förslaget skulle få effekt på brottsbekämpningen och att det kan innebära en administrativ börda för bostadsrättsföreningarna.

Förslaget presenteras i lagrådsremissen ”Bolag och brott”, som innehåller flera lagändringar för att motverka att företag används som brottsverktyg. De föreslagna lagändringarna är planerade att träda i kraft den 1 januari 2025.

Föregående artikel Mikael Alfredsson, kommunpolis: Vi måste samverka mer och våga ta ansvar
Nästa artikel SBAB: framtida bostadsbehovet mer än halverat

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här