AnnonsElectrolux Professional AB

Mikael Alfredsson, kommunpolis: Vi måste samverka mer och våga ta ansvar

16 jun 2024

Att polisyrket och samhällsklimatet har blivit hårdare har inte undgått någon. Hur ska vi få möjlighet att känna trygghet i vår boendemiljö? Förebyggande åtgärder och samspel mellan polis och myndigheter ska rädda oss från de kriminella. Vi träffade Mikael ”Affe” Alfredsson, kommunpolis i Södertälje och med 20 års erfarenhet som polis.

Det handlar om ett sampel utifrån sociala perspektiv och den reella situationen, säger Mikael Alfredsson.

Hur ska man undvika att känna sig rädd i ett utsatt område? Hur ska miljön se ut?− Det ska finnas byggnader och växtlighet som inte orsakar otrygghet som mörka hörn och skrymmande buskar. Allmänna platser ska vara bemannade med goda ting, det vill säga verksamhet, liv och rörelse. Belysning som ger ett rent och fräscht intryck. Allt har en betydelse, speciellt vuxen- och polisnärvaro som präglas av samverkan och samspel.

Mikael ”Affe” Alfredsson, kommunpolis i Södertälje och med 20 års erfarenhet som polis. Foto: David Moro.

Hur har polisyrket förändrats genom åren?                                                               − Det har blivit hårdare. Vi jobbar i ett hårdare samhällsklimat, helt enkelt. Om jag är rädd någon gång? Nej men jag har respekt för olika situationer, det är ett ständigt samspel mellan kollegor och den situationen vi befinner oss i. Vi har också fått förstärkning från nationell förstärkningsorganisation.

Mikael talar gärna om vikten att jobba förebyggande och i ett så tidigt stadium som möjligt, innan läckan uppstår som han säger.
−Vi har mycket samverkan med skolan och sociala myndigheter där ser vi att vi får gå allt lägre ner i åldrarna och börja redan med barnen i förskoleåldern.

Om man känner sig hotad i sin boendemiljö hur ska man agera?
− Ring oss. Att vara den vuxna i samhället är att stärka det legala samhället kunna säga ifrån själv. Där behöver vuxenvärlden träda fram och känna att de orkar och törs säga ifrån till unga och att man känner trygghet att göra det.

Det handlar också om att unga måste ta ansvar för sitt beteende och vara schyssta mot varandra, ha respekt, förebilder och föredömen.

Hur ser du på det aktuella läget just nu vad gäller trygghet?
− Känslan av trygghet är något som alla måste jobba på och ansvara för där
man bor, i närområdet, i Sverige och i världen. Det är många delar i begreppet trygghet och vi gör allt vi kan för att skapa det.

Vi måste samverka mer och våga ta ansvar. Det är ett problem att unga individer slänger sig med att man ska inte ”gola”. Foto: David Moro.

Vad ska man göra om man blir utsatt för något?
−Vi är måna om att man agerar och bekämpar brottsligheten. Vi förstår att folk inte vågar göra något så som det har utvecklat sig. Samtidigt måste vi kunna reagera på felbeteenden, kunna säga ifrån och meddela polisen. Vi måste vända tillbaka samhället till något gott. Ett allt större problem enligt Mikael är tystnadskulturen som breder ut sig.

− Det är ett problem att unga individer slänger sig med att man ska inte ”gola”. Vi måste styra normen mot att det är något fel.

Bra med hårdare straff och visitation zoner?
−Vi vill stoppa allt innan det händer. Visst behövs repressiva åtgärder som kameror och lagstiftning men det är minst lika viktigt att vi jobbar utifrån det sociala perspektivet, så att ungarna växer upp i en bra miljö och blir bra samhällsmedborgare, avslutar Mikael.

− Känslan av trygghet är något som alla måste jobba på och ansvara för där man bor, i närområdet, i Sverige och i världen, menar kommunpolis Mikael Alfredsson.
Mikael Alfredsson, kommunpolis:
Vi måste samverka mer
och våga ta ansvar
Det är ett problem att unga individer slänger sig med att man
ska inte ”gola”. Vi måste styra

Föregående artikel Att tänka på vid lämnande av uppgifter till entreprenören
Nästa artikel Nya lagändringar för bostadsrättsföreningar väntar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här