AnnonsElectrolux

Ny i styrelsen

Riktar sig till er som nyligen tillträtt styrelseuppdraget och där flera ledamöter är nya inom föreningslivet och/eller styrelsearbetet i en bostadsrättsförening.

Under denna utbildning går vi igenom ramarna för en bostadsrättsförening och styrelsen – vilka lagar omfattas föreningen av och hur förhåller de sig gentemot föreningens stadgar?

Vi går även igenom hur rollfördelningen i styrelsen kan se ut, hur ett effektivt styrelsearbete ska bedrivas och en checklista på de viktigaste områden som vi anser att en nytillträdd styrelse bör sätta sig in i för att på bästa sätt fullfölja sitt uppdrag.

  Anmälan utbildning - digital

  Kalender:

  Borätt Forum Styrelsesupport 

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Integritetsinställningscenter

  Funktionella cookies

  Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

  Läs mer om hur vi använder cookies här

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Advertising

  Analytics

  Other