AnnonsMiele

Ny i styrelsen

Riktar sig till er som nyligen tillträtt styrelseuppdraget och där flera ledamöter är nya inom föreningslivet och/eller styrelsearbetet i en bostadsrättsförening.

Under denna utbildning går vi igenom ramarna för en bostadsrättsförening och styrelsen – vilka lagar omfattas föreningen av och hur förhåller de sig gentemot föreningens stadgar?

Vi går även igenom hur rollfördelningen i styrelsen kan se ut, hur ett effektivt styrelsearbete ska bedrivas och en checklista på de viktigaste områden som vi anser att en nytillträdd styrelse bör sätta sig in i för att på bästa sätt fullfölja sitt uppdrag.

    Anmälan utbildning - digital

    Kalender:

    Borätt Forum Styrelsesupport 

    Borätt Forum Rådgivning

    Borätt Forum Ekonomisk förvaltning