AnnonsElectrolux Professional AB

Proptechbyrån

Det pågår en snabb utveckling med digitalisering inom fastighetsvärlden. Det kommer att innebära ökad effektivitet inom många områden men också ett helt nytt sätt att arbeta.

I Proptechbyrån belyser vi detta genom reportage, intervjuer & studiodiskussioner med företrädare för både stora & små fastighetsägare, brf:er, branschorganisationer, förvaltare & leverantörer.

 

17 maj

Det händer mycket inom Proptech! Borätt forum lanserar Proptechbyrån

Proptech är ett begrepp som börjat synas mer och mer, men vad innebär det? För att besvara den frågan och sprida kunskap om den snabba teknikutvecklingen inom fastighetsbranschen startar vi nu programserien Proptechbyrån.

28 maj

Proptechbyrån avsnitt 2: ”Det här handlar om ett helt nytt sätt att arbeta”

Vi har träffat Carl Ståhle, digitaliseringsexpert inom Sveriges Allmännytta, som är bransch- och intresseorganisationen för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsbolag. Hur ser möjligheterna ut med digitalisering och ny teknik i flerbostadshus och vad bör man tänka på?

11 jun

Proptechbyrån avsnitt 3: Digitaliseringen och AI driver på ett paradigmskifte inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen anses vara traditionell men utvecklingen med digitalisering och ny teknik går fort nu. Vad kan vi förvänta oss av digitaliseringen och AI i våra hus? Vi har intervjuat företrädare för flera stora fastighetsbolag, intresseorganisationer och teknikföretag. Se vad de säger om utvecklingen!  

25 jun

Proptechbyrån avsnitt 4: ”Börja spara data som ett första steg”

Varför är data så viktigt och hur ska man hantera det? Lyssna på bland annat experter från Telia och Tony Strand från Sensative som ger råd hur man ska tänka runt digitalisering och datahantering.

9 jul

Proptechbyrån avsnitt 5: Gavlegårdarna har sparat miljoner och fått nöjdare hyresgäster med stöd av digitalisering

Gavlegårdarna, som är Gävles allmännyttiga bostadsbolag med 14 000 lägenheter, har gjort stora energibesparingar. Vi träffar Thomas Alsmyr som berättar om hur de med hjälp av sensorer och digitalisering kunnat effektivisera energianvändningen och vilka resultat de uppnått.

23 jul

Proptechbyrån avsnitt 6: ”Det finns mycket potential med den senaste teknologin”

Vi har intervjuat Nicklas Wållberg Walldan, utvecklingschef på Vasakronan, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsinnehav värt 175 miljarder. Hur ser möjligheterna ut med digitalisering och ny teknik och vad bör man tänka på?

6 aug

Proptechbyrån avsnitt 7: Smarta sensorer har räddat föreningen från både bränder och vattenskador

Vi har besökt Brf Visinge i Täby norr om Stockholm som har låtit installera trådlösa uppkopplade brandlarm och uppkopplade vattensensorer för att detektera läckage. Hör föreningens ordförande berätta om hur detta har förhindrat både bränder och vattenskador.

20 aug

Proptechbyrån avsnitt 8: Digitalisering, sensorer och uppkoppling – Experter ger tips om hur man bör tänka

Måste all äldre teknik skrotas? Hur kommunicerar uppkopplade sensorer? Finns det någon standard att följa? Lyssna på experter från stora fastighetsbolag, intresseorganisationer och teknikföretag som förklarar och ger tips om hur man ska tänka.

    Kontakta Energi & Teknik