AnnonsStyrelsesupport

Regeringen vill ändra reglerna för andrahandsuthyrning

22 apr 2021

Idag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss för att stärka skyddet för hyresgäster. Bland annat kommer det inte bli lika enkelt att säga upp en andrahandsuthyrning av bostadsrätt.
– Regeringen före­slår därför starkare skydd för hyres­gäster som befin­ner sig i utsatta situa­tioner. Hyres­gäster ska ha trygga och bra bostäder, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande under torsdagen.
Idag har en person som hyr ut sin bostadsrätt i andrahand rätt att säga upp avtalet i förtid utan några skäl för uppsägningen. Avsikten med det är att det ska vara attraktivt för privatpersoner att hyra ut sin lägenhet, och på så sätt stimulera utbudet av bostäder. Men nu kan det vara ändring på det. I Lagrådsremissen skriver Regeringen bland annat att hyresvärdens rätt enligt privatuthyrningslagen att säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid ska tas bort.
”Att hyresvärden när som helst under hyrestiden kan säga upp avtalet innebär att en avtalad hyrestid saknar mycket av sin betydelse. Det gör boendet otryggt och kan försätta hyresgästen i en besvärlig situation. Det kan inte heller antas att rätten till uppsägning i förtid har någon större betydelse för viljan att hyra ut lägenheter. De hyresvärdar som har behov av flexibilitet kan nämligen välja en kortare hyrestid eller ett avtal som gäller tills vidare.”

Bruksvärdeshyra även för bostadsrätter

Utredningen föreslår även att regeln om att hyran vid andrahandsuthyrningar sätts efter hyresvärdens kostnader ska kompletteras med en möjlighet att bestämma hyra efter lägenhetens bruksvärde, om det resulterar i en högre hyra.
”En sådan bestämmelse skulle få betydelse i de situationer när den kostnadsbaserade hyran är lägre än bruksvärdeshyran, vilket kan vara fallet på bostadsmarknader med låga marknadsvärden.”
De föreslagna lagändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2022.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här