AnnonsStyrelsesupport

Ekerö kommun gjorde fel – BRF Björkudden 2 får betala

26 apr 2021

När en medlem i BRF Björkudden 2 ansökte om bygglov för ett uterum uppdagades det att bostadsrättsföreningens hus var felplacerade i förhållande till kommunens detaljplan. Ekerö kommun erbjöd sig frikostigt att skänka de cirka 170 kvm det handlade om till föreningen. Styrelsen skrev på avtalet med kommunen i tron att det som återstod var en ren formalitet. Men i stället skulle det visa sig att bli en riktigt dyr uppgörelse.

– Det handlade ju om att kommunen, som var den ansvarige byggherren vid byggnationen i slutet på 70-talet, skulle korrigera det fel de själva åsamkat, menar Bo Thärning ordförande i Brf Björkuddens styrelse.

Bo Thärning, ordförande i Brf Björkudden 2

Vad de inte insåg var att de skrev på för kostnader uppåt 130 000 kronor. I det finstilta stod det nämligen att Brf Björkudden 2 skulle stå för kostnaderna för såväl lantmäteriets förrättning samt för de kostnader som uppstod på grund av ”omprövning av förvärvad mark för Närlunda Vägförening”. Inga belopp angavs i avtalet eller nämndes i samband med att avtalet skrevs under. Ordet ersättning finns inte med i avtalet. I praktiken skrev styrelsen på någonting som påminner om en in blanco-check.

På frågan om det ändå inte hade varit på sin plats att informera Brf Björkuddens styrelsen om de avsevärda kostnader som efterskänkningen av mark åsamkade föreningen svarar ansvarig handläggare Michaela Thompsson vid Ekerö kommun:

– Jag kan hålla med om att kommunen kunde varit tydligare där.
Utan att ännu inse vidden av kostnaderna skickade Brf Björkuddens styrelse in en ansökan om förrättning till Lantmäteriet, enligt avtalet med kommunen. I samband med det bad styrelsens ordförande Bo Thärning om en uppskattning av kostnaden och fick till svar att de skulle få räkna med en kostnad på runt 80 000 kronor. Det var den första kallduschen för styrelsen. Nummer två var att Närlunda Vägförening samtidigt menade att de ska ha 52 000 kronor i ersättning för de 170 kvm föreningen fått av kommunen.

– Vi skrev på i tron att kommunen skulle göra rätt för sig, menar Bo Thärning. Att vi som en liten förening ska betala för misstag som kommunen gjort känns helt fel. Och beloppen känns dessutom väldigt höga.
Ordet ersättning nämns inte någonstans i kontraktet mellan föreningen och kommunen, trots att en tredje part, Närlunda Vägförening har rätt till ersättning. Själva har de nämnt beloppet 52 000 kronor medan en oberoende värderare på uppdrag av Brf Björkudden 2 kommit fram till cirka 42 000 kronor. Kontraktet nämner bara att det ska göras en omprövning av förrättad mark och att uppkomna kostnader i samband med detta ska betalas av Brf Björkudden.

Bo Thärning och styrelsen skrev till Ekerö Kommuns Kommundirektör Christina Hedberg och menade på att kommunen själv bör betala för sina egna misstag och man borde ompröva kostnadsfördelningen mellan Brf Björkudden 2, Ekerö Kommun, Närlunda Vägförening och lantmäteriet. Föreningen bad också få tillgång till protokoll på slutbesiktningen av byggnation från 1978.

Några protokoll dök inte upp, och när kommunen en knapp månad senare valde att svara konstaterade kommunen bara att avtalet var påskrivet och att Brf Björkudden skulle stå för kostnaderna. Kommunen framställde det också som att det bara är Brf Björkudden som har någonting att vinna i det här ärendet, ”att man (Brf Björkudden 2) kommer att kunna söka bygglov och nyttja sin fastighet så som önskas”.
– Vi är ju helt oskyldiga till felet, vi har inte vunnit någonting, menar Bo Thärning. I stället riskerar vi att förlora närmare 130 000 kronor av föreningens medel.

I mars skrev styrelsen på nytt till kommunen och begärde att de skulle ta upp frågan igen. Styrelsen skrev bland annat ”Beakta även att när området byggdes och färdigställdes 1978 så existerade inte Brf Björkudden 2. Föreningen bildades 1979 då skadan redan var skedd. Den mark som då tilldelades föreningen vid föreningens bildande blev vår mark och inte något som ni nu påstår skänkts till oss vid nya avtalet.” Styrelsen har dock ännu inte fått något svar trots att det snart gått två månader sedan brevet skickades.

Borätt Forum frågade handläggare Michaela Thomsson om det inte rent principiellt är kommunens ansvar att ta kostnaderna för att korrigera sitt eget fel, husen byggdes ju i kommunal regi.
Michaela menar att hon inte kan ansvara för vem som byggde vad, och vem som godkände vad för 40 år sedan. Att det är något man får utreda. Hon frågar om föreningen yrkat på det. Vilket ju föreningen på olika sätt har gjort i två inlagor till kommunen, dock hittills utan resultat.

Bo Thärning berättar att det som initierade det hela, ansökan om bygglovet för ett uterum, handlade om en skillnad på cirka 50 centimeter mellan detaljplan och verkligheten. Om nu Brf Björkudden 2 inte skulle få gehör för sina argument kommer dessa centimetrar gå till historien som det i särklass dyraste markförvärvet i Ekerö kommun någonsin. Trots att marken skänktes till föreningen av kommunen.
Borätt forum har sökt bland andra Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld och Arnulf Langlet, ordförande i Ekerö kommuns byggnadsstyrelse för en kommentar i ärendet men ännu inte fått något svar. Lantmäteriet anger sekretess som skäl till att de inte kommenterar ärendet.
Borätt Forum kommer att fortsätta följa händelseutvecklingen i ärendet.

Föregående artikel Tips inför köpet av din första bostadsrätt
Nästa artikel Gamla bussbatterier lagrar sol-el

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här