AnnonsStyrelsesupport

Hammarby Sjöstad 2.0 – ett medborgarinitiativ för klimatet

3 maj 2021

Hammarby Sjöstad
Medborgarinitiativet ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, Stockholm, har som mål att göra stadsdelen klimatneutral till år 2030.
ElectriCITY är en ekonomisk förening och innovationsplattform som grundades 2015. Tillsammans med 55 bostadsrättsföreningar och cirka 13 000 boende i Hammarby Sjöstad, arbetar man med en enkel frågeställning, ”Hur blir vi klimatneutrala till 2030?”.
– Målet för Stockholms stad är att bli klimatneutralt 2040. Vårt mål för Hammarby Sjöstad är att bli klimatneutrala redan år 2030. Genom att bli den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige kan vi vara en inspiration för andra städer och stadsdelar, säger Jörgen Lööf, VD för ElectriCITY och fortsätter.
– Men det krävs mycket energi för att en stadsdel ska bli klimatneutral.
När det kommer till energi och energiförbättrande åtgärder menar Jörgen Lööf att utbildning är av största vikt. Med rätt information förstår man varför energieffektiviseringar är viktigt för såväl ekonomin som klimatet.

Flera steg i energiarbetet

Energiarbetet i Hammarby Sjöstad börjar med en Ecodrive. Det är en kartläggning av fastighetens energisystem. En lektion för Brf-styrelsen i hur deras hus fungerar och vad som inte fungerar. Oftast blir listan på förbättringspotential lång och bara genom effektivisering kan energikostnaderna minska med upp till 20 procent.

Hammarby Sjöstad
Hammarby Sjöstad. Foto: ElectriCITY

Nästa steg i energiarbetet är investeringar i förnybar energi som solceller, bergvärme och nya styrsystem. I fler än 20 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad har man sänkt energikostnaderna med över 50 procent genom lönsamma investeringar, oftast via gemensamma upphandlingar med volymrabatt.
LÄS ÄVEN: Ska vi dela energi med varann?
– Det är en upphandlingsmodell som gör att bostadsrättsföreningar känner sig trygga, säger Jörgen Lööf.
ElectriCITY har fått klartecken av Energimyndigheten att i ett forskningsprojekt även starta ett så kallat Mikronät i Sjöstaden. I projektet ingår att lagra och dela energi med grannfastigheter och sälja el lokalt på en så kallad flexibilitetsmarknad. Projektet kan leda till att det blir ekonomiskt fördelaktigt att producera mer egen förnybar el via solceller och därmed hjälpa till vid effektbrist i Stockholm.

Ett träd som växer

Hammarby Sjöstad 2 beskriver sitt arbete som ett träd. En modell för medborgarengagemanget. Rötterna består av företag, kommun/stadsdel, medborgare och forskning, då det är i samarbetet mellan dessa aktörer allt har sin början. Trädet har fyra större grenar: energi, transport, cirkulär ekonomi och digitalisering. Dessa grenar har i sin tur mindre grenar som symboliserar de olika projekt som ElectriCITY driver för att Hammarby Sjöstad ska kunna nå klimatneutralitet.
– Under cirkulär ekonomi har vi till exempel skapat undergrenen Framtidsspanarna. Det är en workshop för elever i årskurs 4–6 där de får komma på nya tjänster och produkter som har en positiv miljöpåverkan, säger Jörgen Lööf och fortsätter.

Hammarby Sjöstad 2.0
Illustration ElectriCITY

– Vi har även skapat grenen Klimatspanarna. Det är en workshop för barn och deras föräldrar där de till exempel får odla i växtnäring, bygga bi-hotell och lära sig om hur man kan minska matsvinnet.
En viktig nyckel i arbetet mot att bli klimatneutrala är samverkan och gemenskap, menar Jörgen Lööf.
– Vi utgår från vårt eget driv och det verkar ha ”smittat av sig”, säger han.
Läs mer om ElectriCITY och Hammarby Sjöstad 2.0

Föregående artikel Dyraste adressen – län för län
Nästa artikel Fastighetsskötaren viktig för trivsel och säkerhet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här