AnnonsStyrelsesupport

Ska vi dela energi med varann?

29 apr 2021

 

Energigemenskap är ett nytt ord att smaka på. Visst går det att dela energi mellan grannar – det är tekniskt görbart och bra för miljön – men ännu ligger både juridiska, affärsmässiga och sociala hinder i vägen.
Energimyndigheten har nyligen beslutat om stöd för ett projekt där man undersöker möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter. Projektet har två piloter, ett i det nybyggda bostadsområdet Tamarinden i Örebro, och ett i Hammarby Sjöstad.
Peter Bennewitz, forskningshandläggare på Energimyndigheten, anger en rad fördelar med energigemenskaperna:
– De ger möjlighet till lastbalansering, ökar incitament till lokal solelproduktion och lokal användning av batterilösningar, förklarar han.
En rad begrepp som behöver förklaras:
– Lastbalansering innebär att man jämnar ut effektuttaget över dygnet. En fastighet i en energigemenskap kan ha tillfälligt högre effektbehov. Då kan övriga fastigheter i gemenskapen hålla igen genom att exempelvis anmoda sina boende att inte köra elbilsladdning, tvättmaskiner och diskmaskiner, säger Peter Bennewitz.

Vikten av att jämna ut effektbehovet

Många av de föreningar som i dag har installerat solpaneler producerar el som de inte förbrukar själva, eftersom elbehovet är mindre under de ljusa timmarna. Överskottet går ut i det allmänna elnätet till ett ganska lågt pris. I en energigemenskap kan de istället låta grannfastigheten använda elen, något som minskar behovet av köpt el. De finns också incitament att investera i energilagringslösningar exempelvis i batterier, och använda den senare.
Peter Bennewitz förklarar varför det är viktigt att jämna ut effektbehovet:
– Det maximala effektuttaget styr nätavgiften, så för den enskilda fastighetsägaren är det gynnsamt att hålla nere maxuttaget, säger han.
Han förklarar att peakeffekten styr hur mycket man måste bygga ut de lokala elnäten. När elbehoven ökar lokalt, exempelvis genom att allt fler fastigheter installerar elbilsladdare kan belastningen på näten bli hård. Men att bygga ut elnäten tar tid. Energigemenskaper kan vara en snabbare väg att möta ökade behov.
LÄS ÄVEN: Riksbanken: ”Den ökade efterfrågan är svår att förklara med traditionella faktorer”
Projektet som har tilldelats projektbidrag är ett befintligt bostadsområde med 672 lägenheter Hammarby sjöstad i Stockholm samt i nybyggda Tamarinden i Örebro. Tamarinden omfattar 700 lägenheter. Örebro kommun har en långsiktig ambition att implementera energigemenskaper i alla lägenheter i Örebro.

Det finns många hinder

I Hammarby Sjöstad är ambitionen att sprida detta vidare inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Pilotprojekten är valda för att vara replikerbara och skalbara mot minst 80 procent av Sveriges fastighetsbestånd.
Peter Bennewitz förklarar att det finns många hinder som behöver röjas undan för att energigemenskaper ska kunna tillämpas i stor skala:
– De tekniska förutsättningarna finns. Hindren är snarare sociala, affärsmodellmässiga och juridiska.
Socialt kräver energigemenskaper ett engagemang som människor inte är vana vid – ett mått av solidaritet.
– Det kan handla om att följa riktlinjer som att bara använda laddstolpar vissa tider, eller att undvika att använda el-slukande apparater vid tider när effektuttaget är som högst, säger han.

”Energigemenskaper kan vara ett effektivt svar”

Peter Bennewitz menar att det också gäller att skapa nya affärsmodeller ­– vem ska investera och hur ska priserna sättas?
I dag finns det också juridiska hinder i form av koncessionsplikt – reglerna om vem som får äga infrastruktur kan i vissa fall lägga hinder i vägen för modernare lösningar.
Men vinsterna är uppenbara:
”Energigemenskaper kan vara ett effektivt svar på energiomställningens utmaningar, och skulle kunna bidra till kraftigt sänkta topp-effektbehov och besparingar på upp till 30 procent energi” skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.
Projektet leds av forskningsorganisationen RISE (Research institutes of Sweden) AB. Projektet pågår under drygt tre och ett halvt år med start 31 mars 2021

Föregående artikel Riksbanken: ”Den ökade efterfrågan är svår att förklara med traditionella faktorer”
Nästa artikel ”Att färgen har börjat flagna betyder inte att porten behöver bytas”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här