AnnonsElectrolux Professional AB

Rejäl höjning av fjärrvärmepris i Stockholm

8 sep 2022

Stockholm Exergi höjer fjärrvärmepriset med 8,1 procent från årsskiftet. Bolaget motiverar höjningen med ett ansträngt omvärldsläge. Enligt Stockholm Exergi har en lägenhet i ett standardhus att räkna med en ökad månadskostnad på 88 kronor per månad.

– Under de senaste månaderna har vi sett de kraftigaste inflationsökningarna sedan 1990-talet och de sedan kriget stigande energi- och råvarupriserna har ökat än mer. Omvärldsläget innebär att priset både för alternativa uppvärmningskällor och fjärrvärmeproduktionens underliggande kostnader för biobränsle och avfallshantering har ökat rejält och därför behöver vi höja priset i nivå med inflationen, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.

– Trots denna prishöjning så har fjärrvärmens konkurrenskraft under de senaste åren stärkts mot de mer elintensiva alternativen och den prishöjning som nu har aviserats innebär att våra kunder får en förutsägbarhet i kostnaden inför hela 2023 i ett läge då omvärlden är orolig, säger Carl Lidholm.

Karlstads Energi höjde bara med 1 procent. Till tidningen Energi sa vd:n Erik Kornfeld att bolaget till stor del kompenserat för kostnadsökningar genom ett intensivt arbete med effektiviseringar de senaste åren. Man har också kunnat öka sina elintäkter.

Fotnot: Fjärrvärme kommer till ditt hus i form av hett vatten som har värmts upp i värmeverket. För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen, exempelvis rester från skogsavverkning, överskottsvärme från industrier och avfall. Det behövs inte mycket el alls för att driva fjärrvärmecentralen i varje byggnad.

Föregående artikel Moderaterna vill pausa amorteringskravet på bolån
Nästa artikel Ta fram färgen från förr

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här