AnnonsMiele

Så kan en fastighetskris undvikas

1 nov 2022

Nyproduktion minskar
Nyproduktionen kan minska med mer än 30 procent de närmaste åren

Byggföretaget Veidekke har kommit med en rapport som visar på en snabb och kraftig avkylning av bostadsmarknaden. Rapporten innehåller fem förslag till politiker och myndigheter på hur en fastighetskris kan undvikas.

Stigande räntor i kombination med ökade energikostnader kan leda till en självförstärkande händelsekedja som i ett värsta scenario kan utlösa en ny fastighetskris, skriver Veidekke i rapporten.

Därför anser de att politiker och myndigheter nu behöver vidta åtgärder som minimerar riskerna för en fullskalig kris:

  1. Skapa särregler för lån till nyproduktion.

I dagsläget skiljer inte Finansinspektionen på lån till finansiella transaktioner och lån till reala investeringar. Därför bör regelverket ses över med olika regler (bolånetak, amorteringskrav) för nyproduktion och andrahandsmarknaden. Den redan befintliga möjligheten till amorteringsfrihet de första fem åren för nyproducerade bostäder behöver verkställas.

  1. Säkerställ att refinansieringsmarknaden för kommersiella fastigheter fungerar.
  2. Utvidga bankernas möjligheter till amorteringslättnader för hushåll med hög belåning. Hushåll med belåningsgrad över 70 procent bör erbjudas en tillfällig generell amorteringslättnad.
  3. Stötta unga familjer att etablera sig på bostadsmarknaden genom startlån och skattegynnat bosparande.
  4. Inrätta ett tillfälligt bostadsbidrag till hushåll med höga hyror, låga inkomster eller hushåll som är särskilt hårt pressade av höga energikostnader.

Veidekke skriver att kombinationen av höga byggkostnader, fallande bostadspriser och press på hushållen kommer att prägla utvecklingen på marknaderna de närmaste åren. Det innebär att bostadsbyggandet kommer att mattas av. Fallet i bostadsbyggande kan enligt Veidekkes beräkningar bli upp till ca 30 procent 2023 jämfört med 2022. Men de skriver också att det finns uppenbara risker för att fallet blir ännu större.

Föregående artikel Solel till våren? Dags att beställa
Nästa artikel Bolånefesten är över – hur bör man tänka?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här