AnnonsElectrolux Professional AB

Så påverkar den nya bostadsrättslagen din förening

5 okt 2022

Nya brf-lagen träder i kraft vid årsskiftet. Foto AdobeStock

I mitten på juni klubbade Riksdagen den nya, skärpta bostadsrättslagen. Den innebär rejäla förändringar, inte minst då det gäller föreningen och styrelsens arbete och skyldigheter. Dessutom är den tänkt att stärka konsumentskyddet och göra det tryggare att både köpa och bo. Större delen av den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet, några delar vid nästa årsskifte.

Den nya lagen har blivit kritiserad, men de flesta är överens om att det är ett steg i rätt riktning och att den bidrar till ett tryggare köp och boende. Från föreningens och styrelsens perspektiv handlar det om ett antal skärpningar, bland annat kring redovisningen av den ekonomiska statusen och stadgarna.

Nyckeltal, kassaflödesanalys, räntekänslighet

Alla föreningar ska nu i sin förvaltningsberättelse lämna upplysningar om nyckeltal som underlättar förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Bland annat årsavgift, skuldsättningsgrad, sparande och energikostnad per kvm bostadsrättsyta. Man ska även redogöra för föreningens räntekänslighet, visa på hur en räntehöjning påverkar avgiften. Går föreningen med förlust ska den också visa vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Dessutom ska det finnas en kassaflödesanalys i årsredovisningen.

Nybildade föreningar måste ha en teknisk underhållsplan

Nytt efter årsskiftet är också att nybildade och föreningar som ombildas från hyresrätter måste inkludera en teknisk underhållsplan när de upprättar sin ekonomisk plan. Planen måste dessutom sträcka sig minst 50 år framåt i tiden. De flesta bedömare menar att detta kommer att påverka nivån på många nya föreningars avgifter, eftersom alltför många fastighetsutvecklare tagit väldigt lätt på det framtida underhållsbehovet i sina kalkyler. Dessutom ställs hårdare krav på intygsgivare.

En bostadsrätt – en röst

När det gäller stadgarna så görs en viktig korrigering som i praktiken innebär en bostadsrätt – en röst, oberoende av hur många som samäger lägenheten. En bestämmelse i en bostadsrättsförenings stadgar som innebär en avvikelse från detta gäller inte längre. En stor del av skärpningarna i den nya lagen gäller köp av en bostadsrätt. Lagen ger  möjlighet för köparen att hoppa av om den tillträdesdagen enligt avtalet, fördröjs med tre månader. Avtalet måste dessutom vara underskrivet av såväl köpare som förening om det ska gälla. Köparen som tecknar förhandsavtal får också rätt till information om bland annat hens privatekonomiska risk, status på bygglov och byggbolagets inflytande i föreningen.

Det återstår att se hur pass verkningsfull den nya lagen blir, men grundläggande för alla föreningar är ju att det finns en bra styrelse på plats som stöttas av engagerade medlemmar. Att föreningen fungerar och tas väl omhand.

Föregående artikel Missa inte onsdagens debatt – det handlar om överlevnad
Nästa artikel ”Bottenfiskaren” och ”Matcharen” så fyndar du på bomarknaden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här