AnnonsElectrolux Professional AB

SBAB: Snart är festen över

22 apr 2021

Enligt SBAB:s senaste rapport bostadsrättsnytt vänder bostadsmarknaden neråt efter 2021. Mellan 2022–2024 spår de ett fall på sex procent.
När vi stänger bokslutet för i år kommer bostadsrättspriserna ha gått upp cirka åtta procent, enligt rapporten. Ser vi mellan perioden 2020–2021 har bostadspriserna gått upp 20 procent. Men nu menar SBAB att marknaden kommer vända. Detta till följd av att långa bundna boräntor går upp, samtidigt som korta boräntorna kommer höjas tidigare än väntat.
– Bostadspriserna ser ut att fortsätta mot nya höjder i år. Men sett till vår prognosmodell som under mer normala omständigheter och i genomsnitt över tid väl kan förklara prisutvecklingen, kommer priserna falla tillbaka med cirka sex procent under åren 2022–2024 om boräntorna ökar i linje med vår prognos. Det kan låta mycket. Men jämför vi med den beräknade prisuppgången på över 20 procent under åren 2020 och 2021 är det således ingen dramatik att tala om, säger Robert Boije.
Richard Boije belyser dock att bostadspriserna kan fortsätta uppåt om svensk ekonomi fortsätter i samma riktning.
– Det finns förstås möjlighet till ytterligare uppgång i bostadspriserna om svensk ekonomi tuffar på och boräntorna inte höjs så mycket som i vår prognos. Samtidigt finns också risk för ett större fall än i vår prognos om det enormt ökade intresset för bostadskonsumtion klingar av i takt med att folk återgår till mer normala konsumtionsmönster när pandemin är över, säger Robert Boije.

Låga boendekostnader – trots höga bostadspriser

I rapporten skriver SBAB att hushållen i genomsnitt lägger ungefär 24 procent av sina disponibla inkomster på boendet. Det ligger i linje med de senaste sju åren, men är en låg siffra i ett längre historiskt perspektiv.
”Flera faktorer kan ha bidragit till den för närvarande mycket låga boendeutgiftsandelen. För det första kan hushållen ha tagit höjd för högre räntor i framtiden genom att låna mindre. För det andra kan kreditmarknadsregleringar som bolånetak och amorteringskrav ha begränsat vissa hushålls möjligheter att lägga så mycket på sitt boende som de själva hade önskat. Och för det tredje kan ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen bidragit till att hushållen totalt sett inte kunnat lägga så mycket på boende, även om ett lågt utbud samtidigt kan ha bidragit till ökade bostadspriser”, skriver SBAB i sin prognos.
Här läser du hela rapporten från SBAB. 

Föregående artikel Regeringen vill ändra reglerna för andrahandsuthyrning
Nästa artikel Mattias Goldmann: Tänk smart, tänk hållbart

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här