AnnonsElectrolux Professional AB

Beslutet: Både Göteborgs kommun och föreningen får prövningstillstånd

16 apr 2021

Borätt Forum har tidigare rapporterat om striderna kring tomträttsavgälder i Göteborg – som pågått i flera år. Flera bostadsrättsföreningar har valt att inte skriva på avtalen som staden erbjudit. Det har lett till att föreningarna blivit stämda av Göteborgs kommun. Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt beslut.

I de två fall där det domstolen dömt i bostadsrättsföreningarnas favör har Göteborgs kommun överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Efter överläggningar under förra veckan har beskedet nu kommit. Mark- och miljööverdomstolen beslutar att Göteborgs kommun får prövningstillstånd i målen. De beslutar även att ge prövningstillstånd för föreningens yrkande om rättegångskostnaderna.

– Det handlar om två olika saker. Kommunen vill i första hand återförvisa målet till Mark- och miljödomstolen. I andra hand vill de pröva om målet i Mark- och miljööverdomstolen. En möjlig orsak till argumentet om återförvisning av ärendet är att kommunen vill få möjlighet att lägga fram ny bevisning. Detta för att den av kommunen yrkade tomträttsavgälden skulle kunna vara skälig. Kommunen har helt enkelt inte övertygat domstolen om att realräntan idag är 2-3 procent, och således utgör en skälig tomträttsavgäld enligt deras beräkningsmodell, säger Martin Sveningsson, ordförande i HSB Brf Delsjövägen i Göteborg, och fortsätter.

LÄS ÄVEN: Skenande avgälder leder till fler rättegångar i Göteborg

– Domstolen har i stället taget till sig den gedigna bevisning och utredning kring realräntans utveckling och nuvarande negativa nivå. Den ligger på cirka minus 1,5 procent, som föreningarna presenterat. Vi är nöjda med den domen som föll i höstas om oförändrade avgälder för den kommande avtalsperioden. Och vi hoppas att den vinner laga kraft. Nu när prövningstillståndet är beviljat vill vi från föreningens sida passa på att argumentera för full ersättning för de juridiska kostnaderna. Föreningen har inte överklagat domen, vi har enbart överklagat ersättningsnivån.

Samma bevisning för- eller nackdel?

För Göteborgs kommun blir det viktigt att Mark- och miljööverdomstolen går kommunens väg och att rättegången börjar om i Mark- och miljödomstolen. Då skulle kommunen få chansen att komma in med ny bevisning i målet. Om i Mark- och miljööverdomstolen kan avgöra målet ska förhandlingen baseras på samma bevisning som framfördes i den första rättegången.

Det skulle göra det svårare för kommunen att vinna målet mot Brf Delsjövägen. Det är svårt att argumentera mot rena fakta om realräntans nuvarande negativa nivå och hur den kommer utvecklas på lång sikt. Något som varit en viktig del i föreningarnas bevisning. Göteborg kommun använder sig av ”realräntemetoden” för beräkningen av tomträttsavgälden och ska således använda sig av korrekt värde rörande realräntans nivå för beräkningen av den skäliga tomträttsavgälden.

Borätt Forum har sökt representanter för Göteborgs kommun för kommentar. Vi kommer fortsätter bevaka utvecklingen av detta löpande.

Föregående artikel Vilken roll spelar hemlarm?
Nästa artikel Två bostadsrättsföreningar nominerade till Solenergipriset

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här